Πολιτική Απορρήτου

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΠΙ», ο οποίος εδρεύει στην Σκάλα Πάτμου, Ν. Δωδεκανήσου, με Τ.Κ.: 85500 (εφεξής ο «ΣΠΠΙ»). Ο ΣΠΠΙ δεσμεύεται να διατηρήσει το απόρρητο και να προστατεύσει τυχόν προσωπικά δεδομένα που...