Να ακυρωθεί η κατασκευή του μώλου πρόσδεσης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στην Σκάλα Πάτμου – ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!

Να ακυρωθεί η κατασκευή του μώλου πρόσδεσης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στην Σκάλα Πάτμου – ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!

Ο Σύλλογός μας προχωράει στην συλλογή υπογραφών για την ακύρωση της κατασκευής του μώλου πρόσδεσης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στην Σκάλα Πάτμου. Διαβάστε το αίτημα και υπογράψτε ηλεκτρονικά ΕΔΩ (μπορείτε να επιλέξετε η υπογραφή σας να μην εμφανίζεται δημόσια) Read and...
Υπόμνημα σχετικά με το Master Plan για το λιμάνι της Πάτμου

Υπόμνημα σχετικά με το Master Plan για το λιμάνι της Πάτμου

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του λιμανιού της Πάτμου εκπονήθηκε στο διάστημα των τελευταίων 10 χρόνων ένα master plan, ένας σχεδιασμός δηλαδή των απαραίτητων έργων.Η διαδικασία, όσον αφορά την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), ολοκληρώθηκε το...
Υπόμνημα σχετικά με το Master Plan για το λιμάνι της Πάτμου

Οι απόψεις του Ιππόκαμπου για το σχέδιο της νέας προβλήτας

Η Πάτμος ανήκει στους μικρούς νησιωτικούς πληθυσμούς (έκταση 34 χλμ. και πληθυσμός 3.500), έχει διατηρήσει, εν πολλοίς, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την αξία τόσο των ιστορικών μνημείων της όσο και του φυσικού της τοπίου, την έχει...
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:Α. Τη Σχετική Νομοθεσία: Για την Διοίκηση Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει. Το ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/τεύχος Α/27-12-2010) «Οργανισμός...
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Απόφαση Επιτροπής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Λιμένων 31/10-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 76ης/31-10-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)...