Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία

Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία

από την WWF Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία Νόμος 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, (ΦΕΚ 160/Α/16- 10-86) Νόμος 3937/2011 “Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” (3937/2011 – ΦΕΚ 60/Α /31-03-2011) Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου...
Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία

Νόμος 3068 – Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις

Ψηφίστηκε : 29.10.2002 Φ.Ε.Κ. : 274 Α’ / 14.11.2002 Άρθρο 1Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις...
Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσίευσε πρόσκληση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 30 εκατομυρίων ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς τους...

Περιοχή Λυγγίνου

Ιστορικό Η περιοχή Λυγγίνου περιλαμβάνει τρεις συνεχόμενες πανέμορφες παραλίες που καταλήγουν σε χρωματισμένους από λάβα εμβληματικούς κάβους και περιβάλλονται από αγροτολιβαδική έκταση που ανήκει στις εκτός σχεδίου περιοχές της Πάτμου. Με το προεδρικό διάταγμα...

Master plan λιμανιού Πάτμου – Μώλος πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων

Ιστορικό Ακριβής αναπαράσταση της εικόνας του λιμένα με κρουαζιερόπλοιο προσδεδεμένο στην σχεδιαζόμενη προβλήτα.Δείτε περισσότερα εδώ. Με το σκεπτικό ότι με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται οι λιμενικές χρήσεις/λειτουργίες και επομένως χρειάζονται νέα έργα και νέες...