Άρση έγκρισης μελέτης του έργου «τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Λιγγίνου στην Σκάλα Πάτμου»

Άρση έγκρισης μελέτης του έργου «τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Λιγγίνου στην Σκάλα Πάτμου»

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                        Ρόδος 24-5-2021ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                            Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.    ...