Καθεστώς αρχαιολογικής προστασίας Πάτμου

Καθεστώς αρχαιολογικής προστασίας Πάτμου

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2831/24.1.2017 Ερώτηση με θέμα: «Ανησυχία στους πολίτες της Πάτμου από το ενδεχόμενο οριοθέτησης του συνόλου του οικισμού της Σκάλας, ως αρχαιολογικού χώρου» Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2831/24.1.2017 Ερώτησης του...