Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 2270/2014

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 2270/2014

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Έ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Δεκεμβρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ. Γκορτζολίδου, Αντ. Ντέμσιας, Σύμβουλοι, Χρ....