Χάρτης ZOE Πάτμου. ΦΕΚ 621/ 01.08.2001

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται κατά περιοχές, που φαίνονται με στοιχεία Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, στα 12 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 15360/2001 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, κατώτατο όριο κατάτμησης, περιορισμοί χρήσεων γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως στα επόμενα άρθρα.
21/04/2024

Προεδρικό διάταγμα 16/7/01 – Άρθρο 2

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής:

Περιοχή Β1

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στη χερσόνησο νοτιοδυτικά της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων σε απόσταση περίπου 200 m από τη γραμμή του αιγιαλού και ορίζεται από τα σημεία 1Β, 2Β, 3Β, 4Β τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1Β.

Περιοχή Β2

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στη χερσόνησο βόρεια της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων σε απόσταση που κυμαίνεται 150 – 300 m περίπου από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από: τα σημεία 5Β, 6Β, 7Β, 8Β την γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5Β.

Περιοχή Β3

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στη χερσόνησο βόρεια του όρμου της Λάμπης, όπου βρίσκεται το Ακρωτήριο Σαρδέλα και το Ακρωτήριο Κόκκινος Κάβος σε απόσταση 100 – 300 m περίπου από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από τα σημεία 9Β, 10Β, 11Β, 12Β, 13Β, 14Β, τον πεζόδρομο που οδηγεί στο βόρειο άκρο της παραλίας της Λάμπης στο σημείο 15Β, την γραμμή αιγιαλού και το σημείο 9Β.

Περιοχή Β4

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη λοφώδη, θαμνώδη περιοχή νότια του όρμου της Λάμπης μέχρι το μονοπάτι που την περιβάλλει και την παραλιακή ζώνη ανατολικά του όρμου της Λάμπης σε βάθος περίπου 150 – 300 m από τη γραμμή αιγιαλού και ορίζεται από τα σημεία 16Β, 17Β, 18Β, 19Β, 20Β, 21Β, 22Β, 23Β, 24Β, 25Β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 26Β, τον επαρχιακό δρόμο και το σημείο 16Β.

Περιοχή Β5

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη μικρή χερσόνησο στη βορειοανατολική ακτή του νησιού κοντά στις νησίδες Μπαλάνου, και ορίζεται από το σημείο 27Β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 28Β και το σημείο 27Β.

Περιοχή Β6

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που εκτείνεται βόρεια της παραλίας των Λευκών μέχρι το βράχο της παραλίας Μικρό Μερσίνη και ορίζεται από τα σημεία 29Β, 30Β, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 31Β, 32Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 29Β.

Περιοχή Β7

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που εκτείνεται νοτιοδυτικά της παραλίας των Λευκών σε βάθος περίπου 300 m από τη γραμμή αιγιαλού και ορίζεται από τα σημεία 33Β, 34Β, 35Β, 36Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 33Β.

Περιοχή Β8

Την περιοχή αυτή αποτελεί η λοφώδης, θαμνώδης περιοχή που εκτείνεται νοτιοδυτικά παράλληλα του επαρχιακού δρόμου προς Λεύκες και ορίζεται από τα σημεία 37Β, 38Β, 39Β, 40Β, 41Β, 42Β, 43Β, 44Β, 37Β.

Περιοχή Β9

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη στην ανατολική ακτή του νησιού από το ακρωτήριο Ζαρροή μέχρι τους Αγίους Πάντες. Ορίζεται από το σημείο 45Β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 46Β, 47Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 45Β.

Περιοχή Β10

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη που περιβάλλει τη χερσόνησο μεταξύ των όρμων Αγριολίβαδου και Κάμπου, και ορίζεται από τα σημεία 48Β, 49Β, το παραλιακό μονοπάτι που συνδέει τους δύο όρμους, το σημείο 50Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 48Β.

Περιοχή Β11

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή χερσόνησος ανατολικά του όρμου Κάμπου και ορίζεται από το σημείο 51Β, τη γραμμή αιγιαλού, το όριο του οικισμού Κάμπου, έως το σημείο τομής του με τον επαρχιακό δρόμο Βαγιά, τμήμα του επαρχιακού δρόμου, το μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία Βαγιάς, το σημείο 53Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 53Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 51Β.

Περιοχή Β12.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη ανατολικά της παραλίας Βαγιά και ορίζεται από το σημείο 54Β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 55Β, 56Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 54Β.

Περιοχή Β13

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή χερσόνησος δυτικά της παραλίας Λέγγινο, και ορίζεται από τα σημεία 57Β, 58Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 57Β.

Περιοχή Β14

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη δυτικά της παραλίας Λιβάδι Γερανού, και ορίζεται από το σημείο 59Β, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 60Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 59Β.

Περιοχή Β15

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή παραλιακή ζώνη στη νοτιοδυτική ακτή του ανατολικού άκρου του νησιού, και ορίζεται από τα σημεία 61Β, 62Β, 63Β, 64Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 61Β.

Περιοχή Β16

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη χερσόνησο όπου βρίσκεται το ακρωτήρι Τρυπητή και ορίζεται από τα σημεία 65Β, 66Β, 67Β, 68Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 65Β.

Περιοχή Β17

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Άγιος Γεώργιος.

Περιοχή Β18

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Κεντρονήσι.

Περιοχή Β19

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Αγία Θέκλα.

Περιοχή Β20

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το λόφο Κουμά που βρίσκεται βόρεια του όρμου Μελογιού και ορίζεται από το σημείο 69Β, το δρόμο που οδηγεί στο λατομείο, τη γραμμή που περιβάλλει το λατομείο τα σημεία 70Β, 71Β, το μονοπάτι προς το Ακρωτήριο Μελογιού, τα σημεία 72Β, 73Β, 69Β.

Περιοχή Β21

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στον όρμο Μέρικα σε βάθος περίπου 30 – 150 m από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από τα σημεία 74Β, 75Β, 76Β, 77Β, 78Β, το παραλιακό μονοπάτι, το όριο του οικισμού Σκάλας, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 74Β.

Περιοχή Β22

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τους δύο λόφους μεταξύ της Ετιάς, του λόφου Κουμάνας, και του όρμου Μελογιού. Η περιοχή ορίζεται από τα σημεία 79Β, 80Β, 81Β, 82Β, 83Β, 84Β, το δρόμο προς Μελόι τα σημεία 85Β, 86Β, 87Β, 88Β, 89Β, 79Β.

Περιοχή Β23

Την περιοχή αυτή αποτελεί η χερσόνησος στην οποία βρίσκεται το ακρωτήρι Μελογιού και ορίζεται από τα σημεία 90Β, 91Β, 92Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 90Β.

Περιοχή Β24

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή έκταση μεταξύ του οικισμού Σκάλας και της περιοχής Σάψιλα, και ορίζεται από το σημείο 93Β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 94Β, 95Β, και το ανατολικό όριο της ζώνης Α4.

Περιοχή Β25

Την περιοχή αυτή αποτελεί: α) η παραλιακή ζώνη που περιβάλλει τη χερσόνησο βορειοανατολικά του οικισμού Γροίκου και ορίζεται από το βορειοανατολικό όριο του οικισμού Σάψιλα τη γραμμή αιγιαλού, το ανατολικό όριο του οικισμού Γροίκου, τα σημεία 96Β, 97Β, 98Β, το παραλιακό μονοπάτι και τα σημεία 99Β, 100Β και β) η νησίδα Πιλάφι.

Περιοχή Β26

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο λόφος ανατολικά της Μονής Ευαγγελισμού και ορίζεται από το σημείο 101Β, το δρόμο προς Μ. Ευαγγελισμού, τα σημεία 102Β, 103Β, τμήμα του μονοπατιού προς Πρ. Ηλία, τα σημεία 104Β, 105Β, τμήμα του μονοπατιού προς Αγία Παρασκευή και το σημείο 101Β.

Περιοχή Β27

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο λόφος στο εσωτερικό τμήμα του νησιού, νοτιοδυτικά του οικισμού Γροίκου, και ορίζεται από το σημείο 106Β, τμήμα του μονοπατιού προς Διακόφτη και τα σημεία 107Β, 108Β, 109Β, 110Β, 106Β.

Περιοχή Β28

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο παράκτιος λόφος νότια του οικισμού Γροίκου και ορίζεται από το νότιο όριο του οικισμού, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 111Β, το βόρειο όριο της ζώνης Α6 (ΥΠΠΟ), το σημείο 113Β, τμήμα του μονοπατιού έως την τομή του με το όριο του οικισμού Γροίκου.

Περιοχή Β29

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Τραγονήσι νοτιοανατολικά του οικισμού Γροίκου.

Περιοχή Β30

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη και περιλαμβάνει τις παραλίες Μικρή Ψιλή Άμμος και Μεγάλη Ψιλή Άμμος. Ορίζεται από τα σημεία 114Β, 115Β, 116Β, 117Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 114Β.

Περιοχή Β31

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη νότια του όρμου Διακοφτιού και ορίζεται από το σημείο 118Β, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 119Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 118Β.

Περιοχή Β32

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που περιβάλλει το νοτιοανατολικό τμήμα της παραλίας Ελιάς και ορίζεται από τα σημεία 120Β, 121Β, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 122Β, 123Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 120Β.

Περιοχή Β33

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το ανατολικό και το νότιο τμήμα της νησίδας Χιλιομόδι και ορίζεται από τα σημεία 124Β, 125Β, 126Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 124Β.

αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων
κτίρια αναψυχής, εστίασης
αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

β) Μέγιστη επιφάνεια κτιρίων αναψυχής, εστίασης: 50,00 mκαι αποθηκών φύλαξης εργαλείων 10,00 m2.

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής:

Περιοχή Γ1

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στο βόρειο τμήμα του όρμου Λευκών που περιβάλλει την περιοχή Β6. Ορίζεται από το σημείο 1Γ, το μονοπάτι που καταλήγει στο νότιο άκρο της παραλίας Μεγάλο Μερσίνη, το σημείο 2Γ, μονοπάτι, τα σημεία 3Γ, 4Γ, το μονοπάτι που καταλήγει στο βόρειο άκρο της παραλίας, τα σημεία 31Β, 32Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1Γ.

Περιοχή Γ2

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη βόρεια του Δήμου Λάμπης και νοτιοδυτικά της περιοχής Β3. Ορίζεται από τα σημεία 12Β, 5Γ, 6Γ, 13Β, 12Β.

Περιοχή Γ3

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στο ανατολικό άκρο του νησιού και ορίζεται από τα σημεία 20Β, 21Β, 22Β, 23Β, 24Β, 25Β και γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 27Β, 28Β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 68Β, 67Β, 66Β, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 63Β, 62Β, 61Β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 12Β, τμήμα του υπό διάνοιξη δρόμου, το σημείο 13Γ, το μονοπάτι, τα σημεία 16Γ, 17Γ, 20Β.

Περιοχή Γ4

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη μεταξύ των όρμων Κάμπου και Αγριολίβαδου δυτικά της περιοχής Β10. Ορίζεται από τα σημεία 18Γ, 49Β, 19Γ, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 20Γ, το μονοπάτι, τα σημεία 21Γ, 22Γ, 23Γ, 24Γ, 25Γ, 18Γ.

Περιοχή Γ5

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στο βορειοανατολικό τμήμα του όρμου Μέρικα και ορίζεται από τα σημεία 26Γ, 27Γ, 28Γ, το δρόμο τα σημεία 29Γ, 30Γ, το δρόμο, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 78Β, 27Β, 76Β, 75Β, 31Γ, 32Γ, 33Γ, 34Γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 26Γ.

Περιοχή Γ6

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την μικρή παραλιακή ζώνη μεταξύ της Ετιάς και της ζώνης Α2 και ορίζεται από το δρόμο, προς Μελόι, τα σημεία 35Γ, 36Γ το δυτικό όριο της ζώνης Α2, τη γραμμή αιγιαλού.

Περιοχή Γ7

Η περιοχή αυτή εκτείνεται ανατολικά και νότια του οικισμού Χώρας και βόρεια του οικισμού Γροίκου και της περιοχής Β25.

γεωργικές αποθήκες
κτίρια αναψυχής, εστίασης
υδατοδεξαμενές
Αντλητικές εγκαταστάσεις
Φρέατα
κατοικία

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10,00 στρέμματα.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν 4 στρέμματα.

β) Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια ορόφων:

των κτιρίων κατοικίας: 120,00 m2.
των κτιρίων αναψυχής, εστίασης: 80,00 m2.
των αποθηκών φύλαξης εργαλείων: 20,00 m2 και
των κτιρίων μικτής χρήσης: 120,00 m2.

Περιοχή Δ1

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα της παραλίας Μεγάλο Μερσίνη και ορίζεται από τα σημεία 1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ, το μονοπάτι που οδηγεί στο νότιο άκρο της παραλίας, το σημείο 1Γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1Δ.

Περιοχή Δ2

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την γεωργική γη που εκτείνεται από τον όρμο Αγίου Νικολάου μέχρι την περιοχή Γ1. Ορίζεται από τα σημεία 5Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ, 10Δ, τμήμα του μονοπατιού, το σημείο 2Γ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 3Γ, 11Δ, 12Δ, 13Δ, 14Δ, 15Δ, 16Δ, 17Δ, 18Δ, 19Δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5Δ.

Περιοχή Δ3

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα ανατολικά της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων και οι κλιτείς με γεωργικές καλλιέργειες. Ορίζεται από τα σημεία 5Β, 6Β, 20Δ, 21Δ, 22Δ, 14Β, το μονοπάτι προς την παραλία, τα σημεία 23Δ, 3Β, 4Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5Β.

Περιοχή Δ4

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στον όρμο Λάμπης και ορίζεται από τα σημεία 15Β, 24Δ, 16Β, το δρόμο προς την παραλία, το σημείο 26Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 15Β.

Περιοχή Δ5

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα που αρχίζει από την παραλία του όρμου Λευκών και καταλήγει δυτικά της γειτονιάς Χωριδάκια του οικισμού Κάμπου. Ορίζεται από το σημείο 29Β, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 25Δ, 26Δ, 27Δ, 28Δ, 29Δ, 30Δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 31Δ, 32Δ, 33Δ, 34Δ, 35Δ, 43Β, 42Β, 41Β, 40Β, 39Β, 38Β, 37Β, 34Β, 33Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 29Β.

Περιοχή Δ6

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα που περιλαμβάνει τη γεωργική γη της περιοχής Κάμπου. Ορίζεται από το σημείο 48Β, το δρόμο και το όριο του οικισμού του Κάμπου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 36Δ, 37Δ, 38Δ, 39Δ, 40Δ, 41Δ, το όριο του οικισμού Χριστού Κάμπος, το δρόμο προς την παραλία Κάμπου, το δρόμο προς Βαγιά, τα σημεία 52Β, 51Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 48Β.

Περιοχή Δ7

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Βαγιά, και ορίζεται από το σημείο 53Β, τμήμα του μονοπατιού, το όριο του οικισμού Κροντήρι, το σημείο 46Δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 47Δ, 48Δ, 49Δ, 50Δ, 51Δ, 52Δ, 54Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 53Β.

Περιοχή Δ8

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Λέγγινο, και ορίζεται από τα σημεία 58Β, 57Β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 56Β, 55Β, το μονοπάτι μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο (σημείο 54Δ), το δρόμο, τα σημεία 53Δ, 59Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 58Β.

Περιοχή Δ9

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στην περιοχή Λιβάδι Γερανού και ορίζεται από το σημείο 60Β, το μονοπάτι, τα σημεία 54Δ, 55Δ, 56Δ, 57Δ, 15Γ, 14Γ, 13Γ, το δρόμο, το σημείο 12Γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 60Β.

Περιοχή Δ10

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα κοντά στο ακρωτήρι Ζαρροή, και ορίζεται από τα σημεία 7Γ, 8Γ, 9Γ, το μονοπάτι προς την παραλία, το σημείο 45Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 7Γ.

Περιοχή Δ11

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στο Κάθισμα Απωλλού, και ορίζεται από τα σημεία 47Β, 46Β, το μονοπάτι, τα σημεία 10Γ, 11Γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 47Β.

Περιοχή Δ12

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στο ανατολικό άκρο του νησιού βορειοδυτικά της εκκλησίας Παναγία, και ορίζεται από τα σημεία 64Β, 63Β, το μονοπάτι, τα σημεία 66Β, 65Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 64Β.

Περιοχή Δ13

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Αγριολίβαδο, και ορίζεται από το σημείο 50Β, τμήμα μονοπατιού, το σημείο 20Γ, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 21Γ, 22Γ, 23Γ, 55Δ, 56Δ, 57Δ, το μονοπάτι, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 58Δ, 59Δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 50Β.

Περιοχή Δ14

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στον όρμο Μέρικα, και ορίζεται από τα σημεία 34Γ, 33Γ, 32Γ, 31Γ, 75Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 34Γ.

Περιοχή Δ15

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στον όρμο Μελογιού, και ορίζεται από τα σημεία 60Δ, 61Δ, 71Β, 62Δ, 63Δ, 64Δ, 65Δ, το μονοπάτι, το σημείο 66Δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 84Β, 67Δ, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 90Β, 91Β, 92Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 60Δ.

Περιοχή Δ16

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την γεωργική γη, που εκτείνεται νοτιοδυτικά της ζώνης Α4 και του οικισμού της Χώρας, μέχρι την Αγία Παρασκευή. Ορίζεται από τα σημεία 68Δ, 69Δ, 70Δ, 71Δ, 72Δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 73Δ, 74Δ, το όριο της ζώνης Α1, το όριο του οικισμού Χώρας Πάτμου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 101Β, 75Δ, 76Δ, 77Δ, 78Δ, το μονοπάτι, τα σημεία 79Δ, 80Δ, 81Δ, 82Δ, 83Δ, 84Δ, 85Δ, 86Δ, 87Δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 68Δ.

Περιοχή Δ17

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που εκτείνεται νότια του οικισμού της Χώρας. Ορίζεται από τα σημεία 105Β, 104Β, 103Β, 102Β, το δρόμο, το όριο του οικισμού (Χώρας), το δρόμο, το όριο του οικισμού Γροίκου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 103Β, 108Β, 107Β, το μονοπάτι, το σημείο 88Δ, τμήμα του δρόμου, το σημείο 89Δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 90Δ, 91Δ, 92Δ, 93Δ, 94Δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 95Δ, 96Δ, το όριο της ζώνης Α5, τα σημεία 97Δ, 98Δ, τμήμα του μονοπατιού και το σημείο 105Β.

Περιοχή Δ18

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που εκτείνεται νότια της περιοχής Β28 και περιβάλλει τη ζώνη Α6. Ορίζεται από τα σημεία 11Β, 112Β, 113Β, 99Δ, 100Δ, 101Δ, 102Δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 102’Δ, 103”Δ, το όριο της ζώνης Α6, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 11Β.

Περιοχή Δ19

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στην παραλία Αγίας Παρασκευής και ορίζεται από τα σημεία 103Δ, 104Δ, 105Δ, 106Δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 103Δ.

Περιοχή Δ20

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που περιβάλλει τη μονή Αγίου Ιωσήφ στον όρμο Κουβάρι. Ορίζεται από τα σημεία 107Δ, 108Δ, 109Δ, 110Δ, 111Δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 107Δ.

Περιοχή Δ21

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την κοιλάδα, που περιβάλλει την παραλία Αλυκών και την κοιλάδα μεταξύ των όρμων Σταυρού και Διακοφτιού. Ορίζεται από τα σημεία 112Δ, 113Δ, 114Δ, το μονοπάτι μέχρι το δρόμο, το δρόμο προς Σταυρό, το μονοπάτι, το σημείο 114Δ, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 118Δ, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 115Δ, 116Δ, 117Δ, 118Δ, το μονοπάτι, τα σημεία 115Β, 114Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 112Δ.

Περιοχή Δ22

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στην παραλία Ελιά, και ορίζεται από το σημείο 119Β, το μονοπάτι, τα σημεία 121Β, 120Β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 119Β.

Περιοχή Δ23

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στη νησίδα Χιλιομόδι, και ορίζεται από τα σημεία 124Β, 125Β, 126Β, τη γραμμή αιγιαλού, το εκκλησάκι, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 124Β.

Γεωργικές αποθήκες
υδατοδεξαμενές, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα
κτίρια αναψυχής, εστίασης σε απόσταση μέχρι 100 μ από τη γραμμή αιγιαλού και
κατοικία σε όλες τις περιοχές Δ εκτός των περιοχών Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ11, Δ18 και Δ22.

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

Μέγιστη επιτρεπομένη κάλυψη: 150,00 m2.

β) Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια ορόφων:

των κτιρίων κατοικίας: 150,00 m2.
των κτιρίων αναψυχής, εστίασης: 80,00 m2.
γεωργικών αποθηκών: 20,00 mκαι
κτιρίων μικτής χρήσης: 150,00 m2.

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής:

Περιοχή Ε2

Η περιοχή αυτή εκτείνεται ανατολικά της γειτονιάς Ετιά του οικισμού Σκάλας. Ορίζεται από το σημείο 35Γ, το ανατολικό όριο του οικισμού, τα σημεία 35’Γ, 79’Β, 89’Β, 88’Β, 86’Β και το σημείο 35Γ.

Περιοχή Ε3

Η περιοχή αυτή εκτείνεται βορειοδυτικά του οικισμού Σάψιλα. Ορίζεται από το σημείο 94Β, τη γραμμή αιγιαλού, το όριο του οικισμού Σάψιλα, τα σημεία 94’Β, 95’Β, 95Β, 94Β.

Περιοχή Ε4

Η περιοχή αυτή εκτείνεται νότια του οικισμού της Χώρας και ορίζεται:

βόρεια από το νότιο όριο του οικισμού Χώρας,
ανατολικά από το δρόμο Χώρα Γροίκος,
νότια από το όριο γειτονιάς οικισμού Χώρας και τον δρόμο Μ. Ευαγγελισμού Κουβάρι και
δυτικά από το μονοπάτι Χώρα Μ. Ευαγγελισμού.

Περιοχή Ε5

Η περιοχή αυτή εκτείνεται βορειοδυτικά του οικισμού Γροίκος. Ορίζεται από το βορειοδυτικό όριο του οικισμού Γροίκος, βόρεια από γραμμή παράλληλη προς το μονοπάτι Χώρας Γροίκου, σε απόσταση 25,00 m από γραμμή παράλληλη προς το βόρειο, δυτικό όριο του οικισμού Γροίκος σε απόσταση 8,00  από αυτό, έως την τομή της με το μονοπάτι Χώρα Πέτρα Καλικατσού, και από το τμήμα αυτού του μονοπατιού.

1. Οι παραπάνω περιοχές περιλαμβάνουν την υπόλοιπη έκταση της νήσου εκτός των ορίων των περιοχών που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και εκτός των ζωνών Α’ (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6) προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων, που καθορίσθηκαν με την 13877/273/1995 (ΦΕΚ 239/Β/1995) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

2. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε: 8 στρέμματα.

Κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν 4 στρέμματα.

β) Ειδικότερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 15 στρέμματα.

3. α) Ο συντελεστής δόμησης των γηπέδων για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εκτός κατοικίας, ορίζεται σε 0,1. Προκειμένου για ανέγερση κατοικιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

β) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων καταστημάτων και γραφείων 200,00 m2.

γ) Ελάχιστη απόσταση των τουριστικών εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού 100,00 m.

δ) Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις λατόμευσης και εξόρυξης οικοδομικών υλικών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εξόρυξη αδρανών υλικών για την κάλυψη επιτόπιων αναγκών με τη διάνοιξη υπογείων σηράγγων που δεν θίγουν το γεωφυσικό ανάγλυφο. Οι εγκαταστάσεις εναπόθεσης εξορυκτικών και οικοδομικών υλικών δεν επιτρέπεται να είναι ορατές από το οδικό δίκτυο, από τους παραδοσιακούς πεζοδρόμους, από τους οικισμούς και από τις παραλίες.

Επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση του τοπίου στα υφιστάμενα λατομεία.

ε) Για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας ΑΙΙ και Β της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

1. Ο αριθμός των ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2, εφόσον η κλίση του εδάφους του γηπέδου είναι μικρότερη του 25%.

Εάν η κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη του 25% ο αριθμός των ορόφων ορίζεται σε 1.

2. α. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 4,10 m για μονώροφο κτίριο ή μονώροφο τμήμα κτιρίου και σε 7,50 m για διώροφο κτίριο ή διώροφο τμήμα κτιρίου, μετρούμενο από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους και σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

β. Κατά παρέκκλιση της διατάξεως του προηγουμένου εδαφίου, επιτρέπεται η καθ’ ύψος υπέρβαση για την ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις περιοχές με στοιχείο Ζ, με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 αντίστοιχα, του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν, εφόσον η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για τη διέξοδο υψηλών μηχανημάτων ή όταν ανεγείρονται αποθήκες κατακορύφου τύπου (silos).

γ. Ειδικότερα για τις αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων στις περιοχές Β και γεωργικές αποθήκες στις περιοχές Γ και Δ ανεξάρτητα της κλίσης του εδάφους του γηπέδου, ο αριθμός ορόφων τους ορίζεται σε 1 και το ύψος τους για μεν τις αποθήκες στη ζώνη Β σε 2,50 m για δε τις αποθήκες στις ζώνες Γ και Δ σε 3,50 m μετρούμενο από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους.

3. Σε περίπτωση ανέγερσης διωρόφου κτιρίου συνολικής πραγματοποιούμενης επιφάνειας ορόφων μεγαλύτερης των 120,00 m2 η επιφάνεια του δευτέρου ορόφου του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της πραγματοποιούμενης αυτής συνολικής επιφάνειας.

4. Τα κτίρια σε κάθε θέση δεν μπορούν να υπερβούν τον μέγιστο αριθμό των ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κλιμακούμενα αναλόγως της κλίσης του εδάφους.

Σε περίπτωση που απαιτείται κλιμάκωση του κτιρίου επιβάλλεται η μετατόπιση του κτιριακού όγκου και προς τις δύο κύριες κατευθύνσεις έτσι ώστε σε καμιά περίπτωση και από καμία θέση να εμφανίζεται η όψη τριωρόφου κτιρίου στην περίπτωση που η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη του 25% ή διωρόφου σε περίπτωση που αυτή υπερβαίνει το 25%.

5. Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου με την προϋπόθεση ότι η κάτω στάθμη της οροφής του δεν υπερβαίνει σε κανένα σημείο τα 0,80 m από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους στην περίπτωση που η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη του 25% και το 1,20 m, όταν η κλίση είναι μεγαλύτερη του 25%.

Επιτρέπεται η δημιουργία μιας και μόνον εισόδου πρόσβασης προς το υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Η πρόσβαση αυτή κατασκευάζεται κατά το δυνατόν σε αθέατο από τους κοινόχρηστους χώρους σημείο του κτιρίου και με τις ελάχιστες δυνατόν διαστάσεις. Η πόρτα εισόδου προς το υπόγειο έχει μέγιστη επιφάνεια 2 m2.

6. Επιβάλλεται η κατασκευή δεξαμενής νερού περιορισμένων διαστάσεων. Η δεξαμενή κατασκευάζεται στους υπόγειους χώρους του κτιρίου ή στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου, οπότε η επικάλυψή της δεν μπορεί να εξέχει πλέον των 0,80 m από την πέριξ φυσική στάθμη του εδάφους. Οι δεξαμενές νερού δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης και την κάλυψη του γηπέδου.

7. Σε περίπτωση κατασκευής στεγασμένου, κλειστού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων η επιφάνεια αυτού που δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 25,00 m2 ανά άρτιο γήπεδο. Ο χώρος στάθμευσης είτε τοποθετείται σε τέτοια θέση στο γήπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα κτίσματα και έχει μέγιστο ύψος 2,20 m ή εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου.

8. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων στις παραπάνω περιοχές Β, Γ, Δ, Ε και Ζ εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν, εκτός των παρεκκλίσεων.

1. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του μέσα στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα.

2. Η σύνθεση του κτιριακού όγκου που προκύπτει από την εκμετάλλευση του γηπέδου διέπεται από τους παρακάτω όρους:

α) Επιβάλλεται η διάσπαση ενιαίου κτιριακού όγκου έτσι ώστε να δημιουργούνται επιμέρους κτιριακοί όγκοι, πτέρυγες κάτοψης ορθογωνικής ή σχήματος Γ αποκλειομένου κάθε άλλου περίπλοκου σχήματος η διάκριση των οποίων επιτυγχάνεται ογκοπλαστικά με τη δημιουργία υψομετρικής διαφοράς της πάνω στάθμης τους ή την διάταξη σε συνδυασμούς μονώροφων και διώροφων κτιρίων καθώς και μετατόπισή τους σε κάτοψη κατά την μία ή την άλλη κύρια κατεύθυνση.

Οι κατ’ αυτόν τον τρόπο διαμορφούμενοι όγκοι μπορούν να βρίσκονται είτε σε επαφή μεταξύ τους ή να συνδέονται με καμαρικά ή αυλές δημιουργώντας όμως απαραίτητα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με ενότητα και συνοχή το οποίο εντάσσεται στο φυσικό και το πέριξ δομημένο περιβάλλον, μη επιτρεπόμενης της δημιουργίας ανεξάρτητων και διάσπαρτων ίσου όγκου κτιρίων στο γήπεδο.

Επιτρέπεται η δημιουργία στο ίδιο γήπεδο δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων αρχιτεκτονικών συνόλων που σχεδιάζονται κατά τα προηγούμενα ή ο συνδυασμός αρχιτεκτονικών συνόλων και μεμονωμένων κτιρίων, που τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο στο γήπεδο, ώστε να διαφυλάσσεται το φυσικό περιβάλλον και να προστατεύονται η θέα και οι οπτικές φυγές προς ενδιαφέροντα σημεία, τοπία ή μνημεία του νησιού.

β) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος των κατά τα παραπάνω δημιουργουμένων επιμέρους κτιριακών όγκων, πτερύγων με ενιαία στέγαση, ενός αρχιτεκτονικού συνόλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 225 m3 πάνω από τη φυσική στάθμη του εδάφους στην περίπτωση μονώροφου κτιρίου ή μονώροφης πτέρυγας αρχιτεκτονικού συνόλου και τα 450 m3 στην περίπτωση διωρόφου κτιρίου ή διώροφης πτέρυγας μη συμπεριλαμβανομένης της τυχόν κεκλιμένης στέγης στα παραπάνω αναφερόμενα όρια των όγκων.

γ) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος ενός αρχιτεκτονικού συνόλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 m3.

δ) Οι όψεις των κτιρίων διαμορφώνονται σε επιμέρους τμήματα και οπωσδήποτε δεν δημιουργείται ενιαίο και συνεχές μήκος όψης, που υπερβαίνει τα 10,00 m.

3. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται είτε από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο υποχρεωτικά εξωτερικά με σοβά είτε από λιθοδομή η οποία δύναται να ασβεστωθεί ή να παραμείνει ανεπίχριστη, χωρίς τονισμένους αρμούς.

Απαγορεύεται οποιουδήποτε είδους επένδυση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων.

4. Τα κτίρια καλύπτονται με επίπεδο δώμα με συμπαγές στηθαίο.

Επιτρέπεται η κάλυψη μέρους του κτιριακού όγκου (πτέρυγας του κτιρίου) με δίρριχτη ή τετράρριχτη κεραμοσκεπή στέγη, μεγίστης κλίσης 30% και μεγίστου ύψους 1,50 m μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προεξοχή του φέροντος οργανισμού της στέγης πλην αυτής των κεραμιδιών καθώς επίσης και οποιοδήποτε άνοιγμα σ’ αυτήν.

Η στέγη και το συμπαγές στηθαίο κατασκευάζονται πέραν του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους. Το ύψος του συμπαγούς στηθαίου κυμαίνεται από 0,30 – 0,80 m και το πάχος αυτού ορίζεται σε 0,30 m.

5. Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων, αψίδων, βόλτων, διακοσμητικών εκτός του σώματος του κτιρίου και στις περιφράξεις των γηπέδων. Τοξωτές, κατασκευές επιτρέπονται μόνο κατά τα παραδοσιακά πρότυπα σε επαφή με τον όγκο του κτιρίου για τη δημιουργία στοών, καμαρικών στήριξης βεραντών ή τη σύνδεση κτιριακών όγκων. Το ελάχιστο πάχος των παραπάνω τοξωτών κατασκευών ορίζεται σε 0,40 m.

6. Πάνω από τη στέγη ή το επίπεδο δώμα του κτιρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή πλην του κατά την παράγραφο 4 συμπαγούς στηθαίου, καπνοδόχου και αεραγωγού ή καταπακτής επίσκεψης δώματος μεγίστου ύψους 0,70 m.

7. Ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε επιλεγμένες θέσεις του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου, ώστε κατά το δυνατόν να μην είναι ορατοί από τους χώρους προσπέλασης σε αυτό.

8. Τα ανοίγματα των κτιρίων είναι περιορισμένων διαστάσεων. Τα κουφώματα είναι ξύλινα και βάφονται σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Απαγορεύεται να μείνουν στο φυσικό τους χρώμα με βαφή λαδιού ή παρεμφερούς υλικού.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας απλής μορφής σε παράθυρα και πόρτες σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

9. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο μεγίστου πλάτους 1,20 m και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου του 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Οι ανοικτοί εξώστες σε πρόβολο απέχουν τουλάχιστον 1,00 m από τα άκρα των όψεων.

Απαγορεύονται οι γωνιακοί ανοικτοί εξώστες ως και οι σκεπαστοί εξώστες.

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτής βεράντας επί βόλτου ή καμαρικού.

10. Απαγορεύονται τα προστεγάσματα μόνιμα ή κινητά. Επιτρέπεται η δημιουργία ξύλινων σκιάδων ή σιδηρών απλής διατομής (πέργκολας) με επικάλυψη από καλάμι σε επαφή με το κτίριο ή εκτός του σώματος αυτού μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Οι κατασκευές αυτές επιβάλλεται να είναι οριζόντιες.

Απαγορεύονται τα κεκλιμένα και τα καμπύλα προστεγάσματα.

11. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού, ετερνίτ ή παρεμφερούς υλικού σε οποιαδήποτε κατασκευή στο κτίριο.

12. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής κλίμακας μονόρριχτης προς τον όροφο του κτιρίου μεγίστου επιτρεπομένου πλάτους 1,00 μ σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Οι κλίμακες αυτές αναπτύσσονται οπωσδήποτε παράλληλα με την όψη του κτιρίου και σε επαφή με αυτήν.

13. Τα στηθαία στις σκάλες και τα μπαλκόνια κατασκευάζονται συμπαγή. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιστού διάτρητου στηθαίου απλής κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

14. Οι περιφράξεις των γηπέδων κατασκευάζονται από λιθοδομή ανεπίχριστη χωρίς τονισμένους αρμούς. Οι περιφράξεις αυτές μπορούν να κατασκευασθούν και από άλλο υλικό επιχρισμένο οπωσδήποτε με σοβά εάν και εφόσον η κλίση του γηπέδου που περιφράσσουν δεν υπερβαίνει σε κανένα σημείο το 7%.

Γύρω από την αυλόπορτα μπορεί να κατασκευασθεί πλαίσιο οριζόντιας μορφής κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Η κατασκευή μπορεί να έχει μέγιστο ύψος 3 m μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος.

Οι αυλόπορτες κατασκευάζονται αποκλειστικά από ξύλο ή από σίδερο απλής κατασκευής.

15. Επιβάλλεται η κατά το δυνατόν διατήρηση της μορφής της φυσικής επιφάνειας του εδάφους.

Απαγορεύεται η επιχωμάτωση ή εκσκαφή των ακαλύπτων επιφανειών των οικοπέδων προς ανύψωση ή υποβίβαση της στάθμης αυτών και εκτελούνται μόνον οι απολύτως απαραίτητες εκσκαφές ή επιχωματώσεις για την εφαρμογή του περιγράμματος της οικοδομής.

Απαγορεύεται η εκτέλεση χωματουργικών έργων για τη δημιουργία πρανών εντός των πρασιών.

Σε περίπτωση γηπέδου με κλίση επιτρέπεται η κατασκευή αναβαθμών με αναλληματικούς τοίχους με απλή επιχωμάτωση της ακαλύπτου επιφανείας αυτών, σε τμήμα του γηπέδου. Οι επιχωματώσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αφετηρία μέτρησης του μεγίστου ύψους των κτιρίων, που σε κάθε περίπτωση ως τέτοια ορίζεται η στάθμη του φυσικού εδάφους.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των αναλληματικών τοίχων ορίζεται σε 1,00 m. Ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου και οπωσδήποτε μικρότερο του 1,80 m επιτρέπεται εφόσον οι κλίσεις του εδάφους το απαιτούν, μόνον μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

Οι αναλληματικοί τοίχοι κατασκευάζονται οπωσδήποτε από λιθοδομή και παραμένουν ανεπίχριστοι.

16. Επιτρέπονται οι προεξοχές (έρκερ) στις όψεις των κτιρίων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

17. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα καθώς και η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο.

1. Σε όλη την έκταση της καθοριζομένης με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου απαγορεύονται:

α) η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων

β) η δημιουργία πολυκαταστημάτων και υπεραγορών

γ) Οι δραστηριότητες της κατηγορίας ΑΙ της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

2. Μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, και τήρηση των διαδικασιών είναι δυνατόν να επιτραπεί σε ορισμένες θέσεις της παράκτιας ζώνης της νήσου Πάτμου οι παρακάτω δραστηριότητες της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

η ίδρυση μικροεπισκευαστικών ναυπηγείων (καρνάγιων παραδοσιακής μορφής).
η κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.

Οι χρήσεις αυτές απαγορεύεται να χωροθετηθούν στην παράκτια ζώνη των νησίδων Χιλιομόδι, Τραγονήσι, Κεντρονήσι, Άγιος Γεώργιος, Αγία Θέκλα.

3. Επιπλέον των προβλεπομένων ανά περιοχή επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές:

η επέκταση και η δημιουργία κελιών ξενώνων και εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας και επίσκεψης των μοναστηριών.
η ανέγερση ιερών ναών με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή.

4. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας σε γήπεδα που βρίσκονται σε απόσταση 100,00 μ από την ακτή απαιτείται ο προηγούμενος καθορισμός της γραμμής αιγιαλού.

5. Οι ανεγειρόμενες εγκαταστάσεις αναψυχής, εστίασης στις περιοχές με στοιχείο Β, Γ και Δ δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 200,00 m.

6. Απαγορεύεται στις περιοχές με στοιχείο Δ η διάνοιξη δρόμων παράλληλα προς την ακτή ή την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού, σε απόσταση μικρότερη των 100,00 m από αυτήν.

7. Δρόμοι προς τις ακτές επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 1337/1983.

8. Επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 19 του νόμου 1577/1985 σε κοινόχρηστους χώρους μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

9. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από όχθες ρεμάτων, από τα όρια βιοτόπων, (αλυκές, οικοσυστήματα) καθώς και από τα όρια του οδικού δικτύου (επαρχιακού, δημοτικού, αγροτικού), ορίζεται σε 20,00 m.

10. Εντός των ορίων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου είναι δυνατή η οριοθέτηση βοσκοτόπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987) βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με τις άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις όπως ισχύει.

11. Επιβάλλεται η διατήρηση και συντήρηση του υφισταμένου δικτύου πεζοδρόμων, μονοπατιών.

12. Τμήματα ιδιοκτησιών που διαχωρίζονται από α) επαρχιακό, κοινοτικό δρόμο β) πεζόδρομο, μονοπάτι θεωρούνται χωριστά γήπεδα.

13. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πολεοδόμηση εκτάσεων πλην των περιοχών με στοιχεία Ε2, Ε3, Ε4, Ε5 και των απολύτως αναγκαίων εκτάσεων για την επέκταση του οικισμού Κάμπου, εφόσον εμπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών με στοιχείο Ζ. Στις περιοχές αυτές είναι δυνατή η πολεοδόμηση τμημάτων τους κατ’ επέκταση των ορίων των υφισταμένων οικισμών μετά από σχετική μελέτη στα πλαίσια των διαδικασιών του νόμου 2508/1997.

14. α) Απαγορεύεται γενικά η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών άμεσα ή έμμεσα φωτιζόμενων ανεξαρτήτως είδους και σχήματος αυτών.

β) Επιτρέπεται μόνο η ανάρτηση επιγραφών κοινών (μη φωτεινών) επί των προσόψεων των οικοδομών.

Οι παραπάνω επιγραφές τοποθετούνται αποκλειστικά παράλληλα προς τις όψεις των κτιρίων στηριζόμενες επί των κτιρίων με μέγιστη προεξοχή 0,08 m από τις όψεις και σε μέγιστο ύψος 3,50 m από την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων.

Απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών επί στηθαίων, εξωστών, κλιμάκων, στηθαίων δωμάτων καθώς και η τοποθέτηση ελεύθερα ιστάμενων ικριωμάτων, διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων επί δωμάτων ή άλλου μέρους του κτιρίου.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάθε επιγραφής ορίζεται σε 1,00 m2 απαγορευόμενης της τοποθέτησης περισσοτέρων της μιας επιγραφών, σε κάθε επιχείρηση ή υπηρεσία, επί μιας και της αυτής όψης των κτιρίων.

γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων κάθε είδους στους φυσικούς σχηματισμούς και χώρους της νήσου (ακρωτήρια, κλιτείς, κορυφές, ακτές, κ.λ.π.).

δ) Οι επιγραφές είναι δίχρωμες με χαρακτήρες απλούς, μαύρης, μπλε ή άλλης απόχρωσης σχεδιαζόμενοι με ελαιόχρωμα επί πινακίδας λευκής.

Το μέγιστο ύψος των παραπάνω χαρακτήρων ορίζεται σε 0,30 m.

Απαγορεύεται η επικόλληση πλαστικών στοιχείων στους υαλοπίνακες των ανοιγμάτων των όψεων ή των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων. Επίσης απαγορεύεται η διάταξη μεμονωμένων χαρακτήρων (γραμμάτων ή αριθμών) σε απόσταση μεταξύ τους για τη σύνθεση ενιαίας επιγραφής, όπως και ο φωτισμός των επιγραφών.

ε) Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η μετάφραση, επεξήγηση σε ξένες γλώσσες ή και η ηχητική απομίμηση με λατινικούς χαρακτήρες εφόσον τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν στο ύψος και γενικά στις διαστάσεις τα αντίστοιχα ελληνικά.

15. Τα δημόσια ορατά φωτιστικά σώματα, είτε αυτά ανήκουν στον δημοτικό φωτισμό είτε σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίσματα πρέπει να έχουν αποκλειστικά τις ακόλουθες μορφές:

α) Προβολείς ή άλλα φωτιστικά σώματα υπαίθρου κατάλληλα τοποθετημένα σε εσοχές (κόγχες) των όψεων των κτιρίων.

β) Φωτιστικά σώματα τύπου μιμητικού των παλαιών φαναριών ή λαμπών θυέλλης διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 0,30 Χ 0,30 Χ 0,40 m, τοποθετημένα είτε επί σιδηρών στύλων ύψους όχι μεγαλύτερου των 4,00 m είτε επί των προσόψεων των κτιρίων.

Απαγορεύεται η ανάρτηση γυμνών λαμπτήρων πυρακτώσεως ή φθορισμού υπό μορφήν γιρλάντας, στηριζόμενης επί τοίχων ή στύλων.

16. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης ΗλεκτρισμούΟργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.λ.π.) και γενικά κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και εκτελείται μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους ώστε να μην προσβάλλεται το περιβάλλον.

17. Επιτρέπεται η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού έστω και εάν οι απαιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος (υπέρβαση ύψους, κάλυψης συντελεστή δόμησης, αρτιότητα γηπέδου) υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών δεν θα αλλοιώσει τα μορφολογικά στοιχεία τους και ότι οι εν γένει εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των κτισμάτων (σοβάδες, κουφώματα, χρωματισμοί, κ.λ.π.) θα ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία.

Σε περίπτωση που υφίστανται στοιχεία επί των παραπάνω κτιρίων ή επεμβάσεις πάσης φύσεως που αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής επιβάλλεται η προηγούμενη αποκατάσταση της μορφής του και η απομάκρυνση των ασυμβιβάστων υλικών ή προσκτισμάτων.

18. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων ή κατεδαφιστέων ως ετοιμόρροπων ή επικινδύνων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έστω και εάν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από τον Δήμο, εγκεκριμένα σχέδια, σαφή ίχνη, βιβλιογραφικές μαρτυρίες), η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος.

19. Με απόφαση της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιτρέπεται να ανεγείρονται στις περιοχές με στοιχείο Ζ γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, στέγαστρα σφαγής ζώων, βιομηχανικές, τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων με το παρόν διάταγμα όρων και περιορισμών δόμησης. Ειδικότερα η παρέκκλιση αυτή αφορά την κατανομή του συντελεστή δόμησης στους ορόφους, τη διάσπαση των όγκων των κτιρίων και την πρόσβαση στο υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου και δίδεται εφόσον μετά από τεκμηριωμένη μελέτη κριθεί ότι το κτίριο δεν μπορεί να κατασκευασθεί με τους σχετικούς περιορισμούς δόμησης του παρόντος Διατάγματος.

Σε κάθε περίπτωση όμως η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής και προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον.

20. Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 795/Δ/1993).

21. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε περιοχές που διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς (δάση, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, αεροδρόμια κ.λ.π.).

22. Δάση, δασικές εκτάσεις και τεχνητές αναδασώσεις σ’ όλη την έκταση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου διατηρούνται στη φυσική τους κατάσταση.

23. Απαγορεύεται η δόμηση στα τμήματα των γηπέδων που εμπίπτουν στις διαγραμμισμένες περιοχές σ’ όλη την έκταση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

Τα παραπάνω τμήματα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αρτιότητας των γηπέδων, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη κατά τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης προς την μορφολογία και το ύψος των κτιρίων, καθώς και την τοποθέτησή τους μέσα στο γήπεδο προκειμένου για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την προσαρμογή των κτιρίων σ’ αυτό. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου υποχρεώνεται να χορηγεί προέγκριση σε τυχόν υποβαλλόμενα προσχέδια.

Η Πολεοδομική Υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου τον φάκελλο οποιουδήποτε θέματος προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.

Οι υποβαλλόμενες στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μελέτες προς έγκριση εμπεριέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:200 έως 1:1000 με υψομετρικές καμπύλες όπου σημειώνεται με ακρίβεια η υπάρχουσα κατάσταση με τα υψόμετρα, τα διαγράμματα κάλυψης (υπάρχουσα και προτεινομένη) τα όμορα γήπεδα όπου σημειώνονται τυχόν υπάρχοντα κτίσματα σε αυτά, οι όροφοί τους, η παλαιότητά τους και η χρήση τους.  Σε περίπτωση μικροεπισκευών δεν είναι απαραίτητη η υποβολή τοπογραφικού.

β) Μία σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (ή προσχεδίων).

γ) Βασικές όψεις με ένταξη του κτιρίου στο περιβάλλον σε κλίμακα 1:200 έως 1:1000.

δ) Φωτογραφίες του γηπέδου και του περιβάλλοντα χώρου του όπου σημειώνονται τα όρια του γηπέδου και σχεδιάζεται σχηματικά ο κτιριακός όγκος στο γήπεδο ώστε να εμφανίζεται η ένταξή του στο περιβάλλον.

ε) Δειγματολόγιο χρωμάτων σε περίπτωση χρωματισμού.

στ) Για την περίφραξη γηπέδου με μόνιμη κατασκευή (όχι συρματόπλεγμα) απαιτείται προηγούμενη έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας.

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …