Υπόμνημα του Σ.Π.Π.Π. Ιππόκαμπος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου 30/08/2023

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισε την δημοπράτηση εκμίσθωσης της έκτασης όπου βρίσκονται οι 2 ανεμογεννήτριες. Σκέφτηκε κανείς το ενδεχόμενο να μην πλειοδοτήσει η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ που έχει αιτηθεί την 20ετή παράταση λειτουργίας τους; Ή αυτά δεν γίνονται σε φωτογραφικού τύπου διαδικασίες; Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30/08/ παραβρέθηκε αντιπροσωπία του Δ.Σ. του Σ’.Π.Π.Π. Ιππόκαμπος αλλά - λόγω της πληθώρας των θεμάτων - ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκτίμησε ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει για προφορική παρέμβαση. Αποχωρήσαμε με την διαβεβαίωση ότι το γραπτό υπόμνημα που καταθέσαμε θα αναγνωστεί. Το Δ.Σ. αρνήθηκε την ανάγνωση του υπομνήματος, παρά την διαφωνία και την έντονη αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου Π. Βέργου.
30/08/2023

Θα επισημάνουμε τα πλέον σοβαρά σημεία, όσον αφορά τους όρους δημοπράτησης εκμίσθωσης έκτασης 39.000 τ.μ. στην θέση Κόκκινος Κάβος της Πάτμου.

1. Με την αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει ο Δήμος Πάτμου επί δημαρχίας Γ. Καμπόσου με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου η κατασκευή των 2 ανεμογεννητριών στη θέση Κόκκινος Κάβος εντασσόταν στο πλαίσιο έργων για “ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Ν. Δωδεκανήσου” και το είχε αναλάβει, κατόπιν ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, η εταιρεία Αειφορική Δωδεκανήσου Α.Ε.

Βεβαίως ποτέ δεν υλοποιήθηκε κανένα έργο σχετικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων από την εν λόγω εταιρεία, παρά μόνον το συνοδό έργο των 2 ανεμογεννητριών.

Οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης στους οποίους είχε παραπεμφθεί το θέμα ζήτησαν από τον Δήμο:

Ο Δήμος Πάτμου θα πρέπει:

1) να προβεί σε όλες τιςαπαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και την είσπραξη των διαφυγόντων εσόδων του από τη μη νόμιμη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης έκτασης 39.312 τ.μ, στη θέση Κόκκινος Κάβος για διάστημα πλέον των έντεκα ετών.

2) να προβεί στηνκαταγγελία της 571-3-2003 σύμβασης χρησιδανείου και να μεριμνήσει για τη μίσθωση του ως άνω χώρου με τη νόμιμηδιαδικασία (αυτό έχει γίνει;)

Τονίζει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν ασκεί αποκλειστικά και μόνον δραστηριότητα που να είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα, ο δε Δήμος δεν προέβη σε παρακολούθηση από καμία υπηρεσία του της εκτέλεσης της σύμβασης.

Και προτείνει τέλος να σταλεί η έκθεση στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κω διά του Ειρηνοδικείου.

Σήμερα, στους όρους της δημοπράτησης που προτείνει η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του Δήμου, αναφέρεται ρητά ότι οι ανεμογεννήτριες θα χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική χρήση και θα εκμεταλλευθούν το σύστημα για παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Επομένως σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτική εταιρεία , την ΗΛΕΚΤΩΡ που ζητάει να μισθώσει δημοτική έκταση για τις ανάγκες όχι του Δήμου αλλά αποκλειστικά δικές της. Πουθενά δεν αναφέρεται πού θα διοχετεύεται το παραγόμενο ρεύμα.

2. Στους όρους της δημοπράτησης αναφέρεται ρητά και εύλογα ότι δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν οφειλές προς τον Δήμο. Ο Δήμος ως γνωστόν βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την εν λόγω εταιρεία για οφειλόμενα 20 ετών ύψους 560.000 ευρώ, δεδομένου ότι έχει προσβάλλει την νομιμότητα της σύναψης χρησιδανείου από την δημαρχία Γ. Καμπόσου.

Μπορεί η υπόθεση να μην έχει τελεσιδικήσει αλλά υφίσταται ηθικό θέμα με την εν λόγω εταιρεία και την άρνησή της να αποδώσει οικειοθελώς τα οφειλόμενα. Ήδη στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο της 07/07/2023 αποφασίστηκε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε προσφυγή σε β΄ βαθμό κατά της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ διεκδικώντας τα.

3. Εφ’ όσον αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για νέα σύμβαση και όχι παράταση της προηγούμενης, θα πρέπει να ζητηθεί εκπλήρωση όλων των κριτηρίων συμμόρφωσης στους περιβαλλοντικούς όρους και οι σχετικές άδειες.

Υπενθυμίζουμε ότι στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο της 07/07/ υπήρξε ομοφωνία ως προς την απαίτηση προηγούμενης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προτού ανατεθεί το έργο (άλλωστε αυτό απαιτεί η σχετική νομοθεσία).

Επίσης είχε ζητηθεί και είχε γίνει αποδεκτό να προηγηθεί ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων που δήλωσαν ότι αγνοούν το θέμα από επιστήμονα και μάλιστα είχε υποδειχθεί ο κ. Μπαλαλής που έχει ήδη εκπονήσει σχετική μελέτη.

Στο δημοτικό συμβούλιο της 07/07/ είχε επίσης διατυπωθεί το ερώτημα σχετικά με την καταλληλότητα ή μη των 2 ανεμογεννητριών, δεδομένου ότι έχουν υπερβεί το όριο ασφαλούς λειτουργίας των 20 ετών.

Εκ των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι ο Δήμος θα πρέπει να τηρήσει και να διασφαλίσει αυτές τις προΰποθέσεις , προτού προβεί σε δημοπράτηση του έργου.

Βασικό σημείο του προβληματισμού πρέπει να είναι για ποιο σκοπό προχωράει ο Δήμος σε νέα σύμβαση εκμίσθωσης; Ποια θα είναι τα οφέλη για τον Δήμο, πέρα από το τίμημα; Θυμίζουμε ότι στην αρχική σύμβαση οι 2 ανεμογεννήτριες έγιναν για τις ανάγκες παραγωγής φτηνής ενέργειας προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της υδροδότησης του νησιού. Κανένα έργο υδροδότησης δεν έγινε στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, παρά μόνον το επικουρικό των 2 ανεμογεννητριών. Σήμερα, ποιο είναι το πλαίσιο της νέας σύμβασης εκμίσθωσης; Μόνον το μίσθιο; Το παραγόμενο ρεύμα θα καλύπτει ανάγκες του νησιού ή μόνον και αποκλειστικά τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ή κάποιας άλλης;

Η πρόταση του Συλλόγου Ιππόκαμπος είναι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν εξασφαλίσει τις προΰποθέσεις που το ίδιο είχε. αποφασίσει στο Δημoτικό Συμβούλιο της 07/07/δεν πρέπει να βιαστεί να προχωρήσει στην διεξαγωγή της δημοπράτησης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Δ.Σ. της 07/07/ δεν αναφέρονται τα εξής θέματα που συζητήθηκαν και υπήρξε ομοφωνία:

  • η ανάγκη κατάθεσης περιβαλλοντικής μελέτης από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την ανάληψη του έργου λειτουργίας των 2 ανεμογεννητριών,
  • η υποχρέωση αντικατάστασης των παλιών ανεμογεννητριών λόγω ηλικίας,
  • η ζητηθείσα και συμφωνηθείσα ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων από ειδικό επιστήμονα σε ιδιαίτερη συνεδρίαση, διότι έχουν άγνοια του θέματος.

Η εταιρεία ΕΛΛΕΚΤΩΡ δεν ταυτίζεται με την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ και επομένως δεν είναι η ίδια εταιρεία που ζητάει συνέχιση λειτουργίας του αιολικού πάρκου (πρέπει να ελεγχθεί) Η ΗΛΕΚΤΩΡ αιτείται την συνέχιση λειτουργίας του αιολικού πάρκου και ο Δήμος κινεί διαδικασίες εκμίσθωσης ακινήτου, λες και πρόκειται για κενό οικόπεδο. Η διαδικασία έχει χαρακτηριστικά φωτογραφικής διαδικασίας. Δηλαδή, μπορεί άλλη εταιρεία να πλειοδοτήσει για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης και άλλη να διεκδικήσει την λειτουργία των ανεμογεννητριών.

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …

Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου

του Σ.Π.Π.Π. Ιππόκαμπος Πάτμος, 15.06.2024 Έχουμε δεχτεί διαμαρτυρίες και ερωτήματα για την σιωπή μας όσον αφορά την ανέγερση δύο οικοδομών στη θέση Μελογάκι....