Πολιτική Απορρήτου

15/05/2023

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΠΙ», ο οποίος εδρεύει στην Σκάλα Πάτμου, Ν. Δωδεκανήσου, με Τ.Κ.: 85500 (εφεξής ο «ΣΠΠΙ»).

Ο ΣΠΠΙ δεσμεύεται να διατηρήσει το απόρρητο και να προστατεύσει τυχόν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας παρέχετε.

Παρέχουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι ενδέχεται να πράξουμε σχετικά με τυχόν προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες για ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο άτομο, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και το πώς θα τα αντιμετωπίζουμε. Σας προτείνουμε επίσης να εξετάζετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ελέγχετε τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να κάνουμε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (πιο συγκεκριμένα, τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR») Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται ο ΣΠΠΙ.

1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών

1.1. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα.

1.1.1. Προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας, την εταιρεία στην οποία εργάζεστε, την ιδιότητα ή την θέση σας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας·

1.1.2. Στοιχεία Επικοινωνίας, such as your postal address, your e-mail address and phone number (-s); όπως την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό (-ους) τηλεφώνου σας.

1.1.3. Οικονομικά Στοιχεία, όπως αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και άλλα στοιχεία τιμολόγησης και πληρωμής·

1.1.4. Πληροφορίες Προφίλ, όπως πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας στη λήψη ενημερωτικών δελτίων, τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που είδατε ή αναζητήσατε, καθώς και χρόνους απόκρισης σελίδας, σφάλματα λήψης, διάρκεια επισκέψεων και πληροφορίες αλληλεπίδρασης της σελίδας, παραπέμποντα ιστότοπο (ιστότοπος που σας οδήγησε στο δικό μας) ή εφαρμογή. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies .

1.1.5. Τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις σας στις Ιστοσελίδες μας, την Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (IP), τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο της συσκευής, τη ρύθμιση ζώνης ώρας, τους τύπους και τις εκδόσεις των επεκτάσεων του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τον τύπο της κινητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της· το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (UDID) ή το αναγνωριστικό κινητού εξοπλισμού (MEID) για την συσκευή κινητού τηλεφώνου σας· τους σειριακούς αριθμούς της διαδικτυακής δραστηριότητας συσκευών και στοιχείων σε άλλους ιστότοπους, εφαρμογές ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης· επικοινωνίες σε εμάς ή σχετικά με εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική  .

1.1.6. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία επιλέγετε να μας δώσετε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας·

1.1.7. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

1.2. Προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων: Εάν μας παρέχετε πληροφορίες για οποιοδήποτε άτομο εκτός από εσάς, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα άτομα αυτά έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα από εμάς και ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για να τα αποκαλύψετε σε εμάς και σε εσάς για να μας επιτρέψετε να τα χρησιμοποιήσουμε. 

2. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

2.1. Οι τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τους ακόλουθους:

2.1.1. Απευθείας από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, email ή με άλλον τρόπο·

2.1.2. Απευθείας από εσάς όταν κάνετε χρήση των λειτουργιών της Ιστοσελίδας·

2.1.3. Κατά την παρακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας μας και της επικοινωνίας σας μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας.

3. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

3.1. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

3.1.1. Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή για την λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης·

a) Για την αποδοχή και την επεξεργασία δωρεών και χρημάτων που παρέχονται από τους φίλους του ΣΠΠΙ·

b) Για την επεξεργασία τιμολόγησης, πληρωμών και άλλων χρηματικών συναλλαγών·

3.1.2. Για να διεξάγουμε και να επιδιώκουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, ιδίως:

a) Την διαχείριση και την παρακολούθηση της σχέσης μας, συμπεριλαμβανομένων λογιστικών και ελεγκτικών σκοπών, καθώς και για την επιβεβαίωση της νομικής εκπροσώπησης των αντιπροσώπων μας·

b) Την άσκηση ή την υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων ή την συμμόρφωση με δικαστικές εντολές·

c) Την προστασία της ασφάλειας των επικοινωνιών και άλλων συστημάτων μας και την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών κατά της ασφάλειας, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων δραστηριοτήτων·

d) Για την ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών και των επικοινωνιών μας και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τα πρότυπα μας.

e) Για την επικοινωνία μαζί σας· για να σας στέλνουμε ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και ενημερωτικά δελτία και άλλες πληροφορίες σχετικά με εμάς και εκδηλώσεις ή πρωτοβουλίες που οργανώνονται, χρηματοδοτούνται ή σχετίζονται με εμάς·

f) Για την προστασία της ασφάλειας των επικοινωνιών και άλλων συστημάτων μας και για την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών ασφαλείας, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων δραστηριοτήτων·

g) Για την παροχή αυτής της Ιστοσελίδας και την παρακολούθηση της χρήσης της.

3.2. Για σκοπούς που απαιτούνται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης αρχείων. 

4. Για ποιον λόγο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

4.1. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

4.1.1. Στην βάση της συγκατάθεσή σας, όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας.

4.1.2. Για την εκπλήρωση των νόμιμων συμφερόντων μας·

4.1.3. Για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων·

4.1.4. Για την συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις·

Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα».

5. Που αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

5.1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταφέρονται και δεν αποθηκεύονται σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”). Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

6. Τήρηση των προσωπικών δεδομένων

6.1. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς και, για όπου απαιτείται για εμάς να διεκδικήσουμε ή να προστατευθούμε έναντι νομικών αξιώσεων, μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου τήρησης ή έως ότου διευθετηθούν οι εν λόγω απαιτήσεις.

7. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

7.1. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

7.1.1. τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών και υπηρεσίες διεξαγωγής έρευνας και ανάλυσης. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες ή να τις κοινοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας.

7.1.2. Κατόπιν δικαστικού αιτήματος, αρχών επιβολής του νόμου και άλλων δημόσιων αρχών· 

7.2. Είναι πιθανό να υπάρχουν περιπτώσεις που ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες όταν κάτι τέτοιο δεν υποδεικνύει την ταυτότητά σας άμεσα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς. Εναλλακτικά, ενδέχεται να συνδυάσουμε πληροφορίες για εσάς με άλλους πελάτες και να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες με τρόπο που δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητά σας.

8. Τα δικαιώματα σας 

8.1. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησής τους.
  • Το δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς σε περίπτωση που είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
  • Το δικαίωμα διαγραφής: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα συστήματα και τα αρχεία μας. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν ο οργανισμός δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε ή όπου αποσύρετε τη συγκατάθεσή μας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και όπου δεν υπάρχει άλλη νόμιμή βάση για να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε).
  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Όπου ασκείται αυτό το δικαίωμα, εξακολουθεί να μας επιτρέπεται η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά απαγορεύεται αλλότρια χρήση των δεδομένων, εκτός από ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις.
  • Το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρά την αντίρρησή σας, όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για να το πράξουμε ή όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τυχόν νομικές αξιώσεις.
  • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Αυτό το δικαίωμα σάς επιτρέπει να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που σας επιτρέπει να μεταφέρετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον οργανισμό, όπου ο οργανισμός επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει συγκατάθεσης ή εκπλήρωσης συμβολαίου και εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται από αυτοματοποιημένα μέσα. Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εμάς στον άλλο οργανισμό, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
  • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Στο βαθμό που η επεξεργασία απαιτεί την συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.

8.2. Εάν ένα τέτοιο αίτημα μας οδηγεί σε παραβίαση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες πρακτικής μας, τότε ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, αλλά θα μπορείτε να ζητήσετε να αποκλείσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.

8.3. Εάν θέλετε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο ακόλουθο email:  

8.4. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται ανωτέρω, είναι παράνομη, μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα, Τηλ. +30 210 64 75 600, Fax: +30 210 64 75 628)

9. Σύνδεσμοι σε λοιπούς ιστότοπους και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

9.1. Η Ιστοσελίδα μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών και διαφημιστών μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

10. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

10.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στο επάνω μέρος αυτής της Πολιτικής. Κατά περιπτώσεις ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν πράξουμε κάτι τέτοιο, θα δημοσιεύσουμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα αλλάξουμε την “τελευταία ενημερωμένη ημερομηνία” (την ημερομηνία από την οποία ισχύει) στο επάνω μέρος της δήλωσης. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά εδώ για την πιο ενημερωμένη έκδοση της δήλωσης.

10.2. Τυχόν τροποποιήσεις που ενδέχεται να κάνουμε στην Πολιτική Απορρήτου μας στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

11. Επικοινωνία με τον ΣΠΠΙ Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΠΠΙ μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@patmoshippo.gr

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.