Νομοθεσία & Δικαστικές αποφάσεις

 

Νομοθεσία και δικαστικές αποφάσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων του Ιππόκαμπου

Νόμοι προστασίας Πάτμου

Με την υπ’ αρ. 94262/5720/28.12.1959 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 24/Β/22.01.1960), η Χώρα Πάτμου κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημειακό συγκρότημα. Η  κλιτύς μεταξύ των οικισμών Χώρας και Σκάλας έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ως τόπος χρήζων ειδικής προστασίας (ΦΕΚ 669/1968 τ. Β'). Με την υπ’ αρ. 7800/12.09.1970 απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ 666/Β/23.09.1970, η Σκάλα Πάτμου κηρύχθηκε ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με την υπ’ αρ. 24151/15.12.1971απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 1029/Β/22.12.1971) η νήσος Πάτμος κηρύχθηκε ως ιστορικός τόπος και τοπίο χρήζον ιδιαίτερης προστασίας. Με την υπ’ αρ. 28457/09.10.1972 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, (ΦΕΚ 847/Β/16.10.1972) η νήσος Πάτμος...

Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία

από την WWF Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία Νόμος 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, (ΦΕΚ 160/Α/16- 10-86) Νόμος 3937/2011 “Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” (3937/2011 – ΦΕΚ 60/Α /31-03-2011) Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/12) Νόμος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ Α ́ 280/9.12.2003) Νόμος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/2001 Σύμβαση του Αάρχους Η περιβαλλοντική ενημέρωση είναι δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση των...

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Η πλειστάκις παραγγελλόμενη και μηδέποτε επιτυγχανόμενη προστασία του περιβάλλοντος

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤηλ. : 210-6411526 Αθήνα, 14-12-2022Αριθμ. Πρωτ.: 10816Αριθ. Εγκυκλίου: 14 Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας ΘΕΜΑ: Η πλειστάκις παραγγελλόμενη και μηδέποτε επιτυγχανόμενη προστασία του περιβάλλοντος Είθισται, ο οριζόμενος, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των υπευθύνων, ανά την χώρα, Εισαγγελέων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας δημοσίων κτημάτων, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να εκδίδει εγκύκλιο με την οποία παρέχει γενικές οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος. Το έθος τούτο ακολουθών και εγώ, ορισθείς για το τρέχον δικαστικό έτος ως ο αρμόδιος για τα ανωτέρω, παραγγέλλω ένα και μόνο, που όμως σε αυτό...

ΣτΕ 962/2018 [Μη νόμιμες διαπλάτυνση παλαιάς οδού και οικοδομικές άδειες για ανοικοδόμηση παρακείμενων ακινήτων]

Περίληψη -Αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχειρίσεως του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει εντετοπισμένων εκτιμήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης, χωρίς υπολογισμό των ευρύτερων επιπτώσεων που αυτές ενδέχεται να έχουν και μάλιστα όταν πρόκειται για μικρή νήσο, όπου ακόμα και ένα μικρό οδικό έργο, ακριβώς λόγω της μικρής εκτάσεώς της, έχει σημαντικότερες συνέπειες απ’ ότι εάν εκτελείτο σε άλλη περιοχή. Τα ανωτέρω δε, ισχύουν, κατά μείζονα λόγο, όταν η μικρή νήσος είναι εντεταγμένη σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας. -Στην παλαιότερη νομοθεσία, δηλαδή το π.δ. της 25- 28.11.1929, οι οδοί διακρίνονται σε εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές και αγροτικές που είναι «αι άγουσαι από χωρίων προς κτηματικούς...
Αλλαγές στη μίσθωση αιγιαλών και παραλιών

Αλλαγές στη μίσθωση αιγιαλών και παραλιών

Από άρθρο του δημοσιογράφου Γ. Λιάλιου. Καθημερινή 10/01/2024 Στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών περνάει η αποκλειστική ευθύνη για τη μίσθωση των αιγιαλών και παραλιών, ενώ οι δήμοι απεμπλέκονται από τη διαδικασία. Για τους παρανομούντες –όσους υπερβαίνουν τις εκτάσεις που τους μισθώθηκαν ή καταλαμβάνουν χώρο χωρίς μισθωτήριο– θα νομοθετηθεί η άμεση σφράγιση των επιχειρήσεων και πολύ υψηλότερα πρόστιμα από ό,τι σήμερα, με διαδικασία άμεσης είσπραξης και απομάκρυνσης των παράνομων...

Ανεμογεννήτριες και δάση: μια αντινομική σχέση

Ανεμογεννήτριες και δάση: μια αντινομική σχέση

Το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να ξεπροβάλλει στον ορίζοντα ένας νέος μανιχαϊσμός: από τη μια πλευρά η συνωμοσιολογία που περιστρέφεται γύρω από την άρνηση της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη η ανάδειξη της επείγουσας ανάγκης για ανάπτυξη των ΑΠΕ, ιδίως των αιολικών σταθμών (Α/Σ), θυσιάζοντας ακόμη και δάση ή αναδασωτέες εκτάσεις. Ο εν λόγω μανιχαϊσμός συντηρείται και προβάλλεται συστηματικά από τις εταιρείες αιολικής ενέργειας (αρκετές από αυτές μάλιστα έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους και...

Νόμοι προστασίας Πάτμου

Νόμοι προστασίας Πάτμου

Με την υπ’ αρ. 94262/5720/28.12.1959 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 24/Β/22.01.1960), η Χώρα Πάτμου κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημειακό συγκρότημα. Η  κλιτύς μεταξύ των οικισμών Χώρας και Σκάλας έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ως τόπος χρήζων ειδικής προστασίας (ΦΕΚ 669/1968 τ. Β'). Με την υπ’ αρ. 7800/12.09.1970 απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ 666/Β/23.09.1970, η Σκάλα Πάτμου κηρύχθηκε ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού...

Νόμος 1155 ΦΕΚ Α΄122/8.5.1981

Νόμος 1155 ΦΕΚ Α΄122/8.5.1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν Άρθρον 1 1. Η Πάτμος της Δωδεκανήσου αναγνωρίζεται ως Ιερά Νήσος. 2. Η αναγνώρισις αύτη αποσκοπεί:α) Εις την διασφάλισιν και έξαρσιν του ιδιάζοντος θρησκευτικού χαρακτήρος της Νήσου, την προστασίαν των ιερών της χώρων μετά των εν αυτοίς κειμηλίων και θησαυρών και την κατάλληλονπροβολήν και αξιολόγησιν αυτών.β) Εις την δημιουργίαν καταλλήλων προϋποθέσεων διά την από ταύτης παγκόσμιονπροβολήν του ορθοδόξου...

Νόμος 4957 (νομική προσωπικότητα της  Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου)

Νόμος 4957 (νομική προσωπικότητα της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου)

Άρθρο 318 Νομική προσωπικότητα των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου 1. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου κατά τις νομικές τους σχέσεις είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εκπροσωπούνται από τον οικείο Μητροπολίτη και τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου ή τους υπ’ αυτών διοριζομένους εκπροσώπους. 2. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, οι Ενορίες και οι Ιερές Μονές τους, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου υπάγονται...

Έγγραφο του Τμήματος Νεωτέρων Μνημείων Δωδεκανήσου σχετικά με την αυθαίρετη πέργκολα στην πλατεία Σκάλας Πάτμου

Έγγραφο του Τμήματος Νεωτέρων Μνημείων Δωδεκανήσου σχετικά με την αυθαίρετη πέργκολα στην πλατεία Σκάλας Πάτμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝΡόδος 25-05-202 Ταχ.Δ\νση: Οδός Ιπποτών - 85131 ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες: Πηγή Παπαγιάννη Τηλ.: 22410-34024 Fax: 22410-38885 e-mail: ynmdo@culture.gr ΠΡΟΣ: 1. Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου, 85500, Πάτμος, e-mail: atpatmou@astynomia.gr2. Δήμο ΠάτμουΧώρα, 85500 Πάτμος, e-mail:info@patmos.gov.gr3. Δήμο Κάλυμνου, Διεύθυνση Υπηρεσίας...

Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία

Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία

από την WWF Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία Νόμος 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, (ΦΕΚ 160/Α/16- 10-86) Νόμος 3937/2011 “Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” (3937/2011 – ΦΕΚ 60/Α /31-03-2011) Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/12) Νόμος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων -...

Νόμος 3068 – Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις

Νόμος 3068 – Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις

Ψηφίστηκε : 29.10.2002 Φ.Ε.Κ. : 274 Α’ / 14.11.2002 Άρθρο 1Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και...

ΣτΕ Ολ. 176/2023: Για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο)

ΣτΕ Ολ. 176/2023: Για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο)

ΣτΕ Ολομ. 176/2023 Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Σύμβουλος Επικρατείας Για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) Με την 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε έφεση κατά της 369/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ακυρώθηκε άδεια οικοδομής, όπως είχε αναθεωρηθεί, του Τμήματος Πολεοδομίας Καλύμνου της Ν. Α....

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Η πλειστάκις παραγγελλόμενη και μηδέποτε επιτυγχανόμενη προστασία του περιβάλλοντος

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Η πλειστάκις παραγγελλόμενη και μηδέποτε επιτυγχανόμενη προστασία του περιβάλλοντος

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤηλ. : 210-6411526 Αθήνα, 14-12-2022Αριθμ. Πρωτ.: 10816Αριθ. Εγκυκλίου: 14 Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας ΘΕΜΑ: Η πλειστάκις παραγγελλόμενη και μηδέποτε επιτυγχανόμενη προστασία του περιβάλλοντος Είθισται, ο οριζόμενος, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των υπευθύνων, ανά την χώρα, Εισαγγελέων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας δημοσίων...

Σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος μονοπατιού «Βαγιά-Λιγγίνου-Λιβάδι- Γερανού» (διαδρομή 7) που οδηγεί στην παραλία Γερανού, στη Ν. Πάτμο

Σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος μονοπατιού «Βαγιά-Λιγγίνου-Λιβάδι- Γερανού» (διαδρομή 7) που οδηγεί στην παραλία Γερανού, στη Ν. Πάτμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος 23-08-2022 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ: 1 . Δήμο Πάτμου, Χώρα Πάτμου, 85500 Πάτμος, e-mail: info@patmos.gov.gr 2. Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου,85500 Σκάλα Πάτμος , e-mail: atpatmou@astynomia.gr 3. Δήμο Καλύμνου, Υπηρεσία Δόμησης , Χώρα 85200 e-mail: ydkal@kalymnos.gr 4. ΔΕΔΗΕ - Διαχειριστές Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας...