Ερωτήσεις προς υποψήφιους δημάρχους – Απαντήσεις υποψηφίου Π. Βέργου

27/09/2023

Η ανάσα της δημοκρατίας είναι ο δημόσιος διάλογος.
Το κύτταρο της δημοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση και η ανάδειξη των εκπροσώπων της δεν μπορεί να γίνεται βουβά.
Ο Σύλλογός μας θεώρησε απαραίτητο και γι’ αυτό διακίνησε ένα κείμενο θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα επί των σοβαρότερων θεμάτων της Πάτμου.
Από τους 3 υποψήφιους δημάρχους στους οποίους απευθυνθήκαμε απάντησε μόνον ο κ. Βέργος, υποψήφιος δήμαρχος με την Λαική Συσπείρωση.
Οι άλλοι 2 υποψήφιοι (ο κ. Πέντες και ο κ. Τσαμπαλάκης) αρνήθηκαν την γραπτή και κατά ερώτηση τοποθέτηση παραπέμποντάς μας στο πρόγραμμα της παράταξής τους.
Ως εκ τούτου δημοσιεύουμε τις απαντήσεις του Παναγιώτη Βέργου και αφήνουμε τα συμπεράσματα σε σας.

1. Πρόβλημα νερού

Διαχρονικά το νησί αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα πόσιμου νερού ως προς την ποσότητα και την ποιότητά του. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, η παραγωγή των μονάδων αφαλάτωσης, μαζί με την παραγωγή του φράγματος στον Γερανό, ήταν αρκετή για μια ομαλή κάλυψη των αναγκών του νησιού, χωρίς τις συνεχιζόμενες διακοπές που εντοπίζουμε τώρα. Επιπλέον το νερό που  παράγεται, σύμφωνα με  τον σχεδιασμό των μονάδων αφαλάτωσης, θα ήταν απολύτως πόσιμο, μόνο που αυτό που βγαίνει από τις βρύσες των κατοίκων είναι απολύτως ακατάλληλο. 
Πώς σκοπεύετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα που δημιουργεί σημαντικά ρίσκα για τη δημόσια υγεία και οδηγεί κατοίκους και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό σε μολυντικά πλαστικά μπουκάλια;
Τί προγραμματίζετε για την παραγωγή μονάδων αφαλάτωσης και στις περιοχές (όπως π.χ. Γροίκος) που το νερό έρχεται ακόμα και σήμερα με υδροφόρες;

Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Πάτμο και σε αρκετά άλλα νησιά της χώρας μας είναι διαχρονικό. Οι ευθύνες των εκάστοτε δημοτικών αρχών, όπως και της σημερινής αλλά και των κυβερνήσεων, που για πολλά χρόνια κυβέρνησαν και συνεχίζουν να κυβερνούν την Ελλάδα, είναι μεγάλες και επικεντρώνονται στο ότι ουδέποτε διαχειρίστηκαν σοβαρά και μεθοδικά τους υδατικούς πόρους, όπως και δεν προχώρησαν σε ένα κεντρικό σχεδιασμό στα αναγκαία έργα υποδομής με σκοπό την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του νησιού με επαρκή ποσότητα ποιοτικού νερού, σε αντιστοίχιση και με την τουριστική ανάπτυξη αυτού. Το νερό που παρέχεται στις περισσότερες περιοχές του νησιού, είναι στη καλλίτερη των περιπτώσεων  με συχνότητα παροχής 5-6 ημερών, για κάποιες ώρες και είναι αμφιβόλου ποιότητας με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών.    Στον Δήμο  Πάτμου πρέπει να γίνει μια συνολική χωροθετική μελέτη για την εγκατάσταση και σωστή λειτουργία του συστήματος ύδρευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη όχι μόνον τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού και τις ραγδαίες αναμενόμενες μεταβολές κλίματος, αλλά και τις ιδιαίτερες νομοθεσίες που προστατεύουν το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον λόγω και του τουριστικού ενδιαφέροντος. Μέχρι τώρα, δεν έχει δοθεί καμία μακροπρόθεσμη λύση στα πολλαπλά σχετικά προβλήματα, αλλά γίνονται μόνον επί μέρους «μπαλώματα», συχνά αμφιβόλου νομιμότητας, αγνοώντας τις επιπτώσεις επί του συνόλου και δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο νέα προβλήματα. Εμείς ως στόχο θα έχουμε να κινηθούμε σε ένα πλαίσιο για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ένα σχεδιασμό και μια κατεύθυνση, που θα έχει ως αποτέλεσμα  τη συνεχή παροχή ποιοτικού και φθηνού νερού σε οποιοδήποτε μέρος του νησιού αλλά και στις  νησίδες  (Αρκιοί, Μαράθι), με το φράγμα του Γερανού, με νέες γεωτρήσεις και με μονάδες αφαλατώσεων, με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους. Θα διεκδικήσουμε και θα παλέψουμε να γίνουν όλα τα αναγκαία έργα στην επίτευξη του στόχου αυτού. «Θριαμβολογίες» περί τηλεμετρίας (χωρίς να μηδενίζουμε και να απαξιώνουμε το έργο και τη συμβολή της τηλεμετρίας στην ύδρευση) και μάλιστα προϋπολογισμού 4.600.000 ευρώ μας κάνουν να κρατάμε μικρό καλάθι. Δόγμα μας είναι ότι το νερό δεν αποτελεί εμπόρευμα είναι και πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό.

2. Βιολογικός καθαρισμός

Όλο το καλοκαίρι περνώντας από τον παραλιακό δρόμο της Σκάλας αντιμετωπίζαμε τρομερή δυσοσμία από τη μη σωστή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων Χοχλακά και Μπεφόν. 
Επιπλέον, σύμφωνα με μια σειρά άρθρων στα Πατμιακά Χρονικά, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ήταν εκτός λειτουργίας τουλάχιστον από τον Αύγουστο 2022 μέχρι τον Ιούλιο 2023. 

Πώς σκέφτεστε να λύσετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για την δημόσια υγεία, δυσφημίζει το νησί και – εάν δεν διορθωθεί εγκαίρως – θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην ακύρωση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων που χρηματοδοτούν το δίκτυο και την ΕΕΛ;

Προφανώς και είναι ηλίου φαεινότερο ότι το όλο σύστημα του «Βιολογικού» δεν λειτουργεί ή στην καλλίτερη των περιπτώσεων λειτουργεί με μεγάλα προβλήματα. Ως φαίνεται και τα αντλιοστάσια έχουν πλημμελή λειτουργία. Επίσης οι συνδέσεις (παρανόμως) των αποχετεύσεων αρκετών οικιών και καταστημάτων στο δίκτυο των όμβριων υδάτων διαχρονικά, ειδικότερα στο κέντρο της Σκάλας επιφέρουν και διαχέουν την ανυπόφορη αυτή δυσοσμία σε κάθε περαστικό (ντόπιο ή τουρίστα) στον παραλιακό δρόμο και όχι μόνον. Πρέπει άμεσα να παρθούν πρακτικά μέτρα για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), καθώς επίσης και όλων των αντλιοστασίων. Επιπρόσθετα  να αποκατασταθούν και να γίνουν οι σωστές συνδέσεις, δηλαδή το αποχετευτικό των σπιτιών και των επιχειρήσεων να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης και όχι να εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο των όμβριων υδάτων με ότι αυτό συνεπάγεται. Χρειάζεται άμεση και συνεχής παρακολούθηση του έργου της αποχέτευσης αλλά και του  μελλούμενου έργου της διευθέτησης των όμβριων υδάτων, με συνεχείς παρεμβάσεις της Δημοτικής αρχής  για αποτροπή και αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε και το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής που έλεγξε πρόσφατα  την ΕΕΛ, ούτως ώστε να γνωρίσουμε το μέγεθος του προβλήματος και να μπορέσουμε να κάνουμε τις αντίστοιχες παρεμβάσεις και ενέργειες στη κατεύθυνση της σωστής λειτουργίας αυτής.

3. Ανακύκλωση

Μάθαμε ότι θάφτηκαν παρανόμως 7 τόννοι ανακυκλώσιμο υλικό (χαρτί και πλαστικά) στη λεκάνη του ΧΥΤΑ. 
Πώς σκοπεύετε να προωθήσετε το θέμα της ανακύκλωσης στους κατοίκους του νησιού, όταν ξέρουν ότι η διαλογή σκουπιδιών που κάνουν καταλήγει στη χωματερή; Με ποιον τρόπο προγραμματίζετε την ενημέρωση των κατοίκων για τη σωστή διαλογή και τι σκέφτεστε να κάνετε ώστε οι κάτοικοι να διευκολύνονται στο να ανακυκλώνουν;

Η «είδηση» περί της ταφής των 7 τόνων ανακυκλώσιμου υλικού, εάν αληθεύει δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά, προβληματισμό αλλά και δυσαρέσκεια σε όλους μας. Μεγάλη ευθύνη έχει η δημοτική αρχή για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. Γεγονότα όπως το προαναφερόμενο κλονίζουν και υπονομεύουν τις προσπάθειες για συμμετοχή των συμπολιτών μας στην «ανακύκλωση». Πρέπει να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες για ανατροπή τέτοιων καταστάσεων. Τίθεται επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία κουλτούρας ανακύκλωσης. Το μυστικό της ανακύκλωσης είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τα σχολεία και η γενικότερη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Είναι απαραίτητο να κάνουμε διαλέξεις στα σχολεία με εξειδικευμένους επιστήμονες  και γενικότερα με ανθρώπους που ασχολούνται εξειδικευμένα και πρακτικά με το εν λόγω αντικείμενο. Επίσης μοίρασμα φυλλαδίων από  σπίτι σε σπίτι, από συνδημότη σε συνδημότη, με πειστική ανάλυση των ωφελειών για το κοινωνικό σύνολο καθώς και των οικονομικών των δήμων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κινούμαστε, ως δημοτική αρχή με «αιτήματα» για πραγματοποίηση έργων σε σχέση με το αντικείμενο της ανακύκλωσης, με ετοιμότητα και πληρότητα, με έτοιμες ολοκληρωμένες προτάσεις,  χωρίς κενά και ελλείψεις (βλέπε έργο «Δημιουργία Γωνιών  Ανακύκλωσης στον Δήμο Πάτμου», που  δυστυχώς απερρίφθει τον Ιούλιο του 2020 λόγω ελλείψεων της «πρότασης» του Δ. Πάτμου).

4. Χωμάτερη

Εδώ και χρόνια ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την παλαιά χωματερή, πράγμα το οποίο δεν έγινε ακόμα. 
Πώς και πότε σκέφτεστε να γίνουν τα έργα αυτά; 
Eπίσης κατά μήκος του  δρόμου προς τον ΧΥΤΑ έχει δημιουργηθεί μια νέα χωματερή με μπάζα και σκουπίδια. 
Η νέα δημοτική αρχή προτίθεται να την αποκαταστήσει;

Δυστυχώς άλλη μια οδυνηρή κατάσταση, η μη αποκατάσταση της παλαιάς χωματερής. Πρέπει να εκτελέσουμε άμεσα τα μέτρα για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Προφανώς θα πρέπει και να εξαληφθεί άμεσα και η νέα χωματερή με μπάζα και σκουπίδια κατά το μήκος του δρόμου του ΧΥΤΑ. Σίγουρα αυτές οι «αποκαταστάσεις»  δεν γίνονται με ευχολόγια, χρειάζονται, προγραμματισμός, πολλές ώρες και μέρες εργασίας από πλευράς των εργαζομένων του Δήμου με συμμετοχή μεγάλων μηχανημάτων αυτού, τα οποία είναι προς το παρόν παροπλισμένα και δυστυχώς δεν υπάρχει η βούληση επισκευής αυτών. Επιπρόσθετα επιβάλλεται να γίνεται συνεχής και καθημερινός έλεγχος στις περιοχές αυτές με σκοπό την ενημέρωση και αποτροπή των διάφορων συμπολιτών μας, επαγγελματιών και μη, στη κακιά συνήθεια και πρακτική τους δηλαδή  στην εναπόθεση σκουπιδιών και μπαζών όπου νά’ναι.

5. Αποχέτευση

Μέχρι σήμερα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν αποχετευτικό σύστημα (όπως π.χ. Γροίκος) και υπάρχουν πληροφορίες για παράνομη απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα. 
Τι σχεδιάζετε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα;

Κατ΄αρχάς θα πρέπει να κυριαρχήσει το δόγμα, οι αποχετεύσεις των σπιτιών και των επιχειρήσεων να συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με το αποχετευτικό δίκτυο και όχι με το δίκτυο όμβριων υδάτων ή να «πετάγονται» τα λύματα ανεξέλεγκτα οπουδήποτε. Στις περιοχές όπου δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο (βλέπε Γροίκος, Κάμπος κλπ) θα πρέπει να κατασκευαστεί άμεσα αυτό. Ειδικότερα  για τη περιοχή του Γροίκου, μία κατεξοχήν τουριστική περιοχή της Πάτμου, είναι αδιανόητο επί τόσες δεκαετίες να μη «γίνεται» τίποτα. Έχει καταντήσει ανέκδοτο στο χώρο της τοπικής διοίκησης η «επικαιροποίηση» της μελέτης του αποχετευτικού του Γροίκου, κάθε  τόσο από το δημοτικό συμβούλιο του Δ. Πάτμου. Η εν λόγω μελέτη έχει συνταχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όμως ουδέποτε κατέστη δυνατόν να πραγματωθεί. Πρέπει η εν λόγω μελέτη να «επικαιροποιηθεί» εδώ και τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες σύγχρονες ανάγκες της περιοχής. Άμεσα δε να την κάνουμε να λάβει «σάρκα και όστα». Είναι αδιανόητο εν έτει 2023 να εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα, όπως το παρόν, τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί από τη δεκαετία του 1980.

6. Προβλήτα

Ποιοι θεωρείτε ότι θα ωφεληθούν από το σχεδιαζόμενο έργο κατασκευής προβλήτας για κρουαζιερόπλοια 220 μ. στον Κόκκινιο Φάρο; 
Αν είστε υπέρ της κατασκευής, εξηγείστε γιατί; 
Βλέπετε περιβαλλοντικές ή άλλες βλάβες από το έργο αυτό; 
Τα χρήματα που θα δοθούν νομίζετε ότι καλώς δεν δίνονται για έργα υποδομής που λείπουν από το νησί;

Είμαστε κατά της κατασκευής αυτού του έργου για πολλούς και ισχυρούς λόγους. Η υλοποίηση αυτού του έργου στο συγκεκριμένο σημείο θα επιφέρει ανεπανόρθωτη  αλλοίωση του ανάγλυφου της περιοχής, με τις επιχωματώσεις και όλα τα προβλεπόμενα συνοδά έργα. Δίδεται καίριο χτύπημα στον «δίκαιο» χαρακτηρισμό της Πάτμου «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους». Καμιά σοβαρή μελέτη δεν έχει γίνει για τις συνέπειες στο περιβάλλον του λιμανιού της Σκάλας, για την ατμοσφαιρική μόλυνση, για την αύξηση της κίνησης των αυτοκινήτων στον περιβάλλοντα χώρο (στενοί έως ανύπαρκτοι δρόμοι), νέα παράνομα κτίρια (προκάτ) για της ανάγκες των επισκεπτών και τους ελέγχους της «συνθήκης schengen» κλπ, όπως επίσης καμιά οικονομοτεχνική μελέτη δεν έχει υπάρξει, η οποία να συνηγορεί και να αποδεικνύει το όφελος από την υλοποίηση όλου αυτού του «εγχειρήματος». Από πουθενά δε δεν αποδεικνύεται και δεν προκύπτει ότι τα οικονομικά  οφέλη  μπορούν να αφορούν ένα μεγάλο ποσοστό  των κατοίκων του νησιού που να δικαιολογείται η κατασκευή ενός τόσου μεγάλου έργου. Επιπρόσθετα στη πορεία του χρόνου από το 2014 μέχρι και σήμερα καμιά σοβαρή συζήτηση-λαϊκή συνέλευση δεν έγινε, με ευθύνη της δημοτικής αρχής, για σωστή ενημέρωση και έκφραση άποψης όλων των πολιτών επί αυτού του τόσου σημαντικού θέματος σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει ο νομοθέτης  περί «τοπικής δημοκρατίας». Λαμβανομένου δε υπόψη, ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ένδεια αναγκαίων έργων υποδομής στη Πάτμο, κάλλιστα τα προϋπολογισθέντα έξοδα γι’ αυτό το έργο δύνανται να δαπανηθούν για έργα αποχέτευσης, ύδρευσης, κατασκευής σχολείων και άλλων αναγκαίων υποδομών. Επί τη ευκαιρία λαμβάνοντας γνώση πολλών θέσεων και προβληματισμών, οι οποίοι κατά καιρούς εκφραστήκαν επί του παρόντος θέματος και στα πλαίσια της ολοκληρωμένης τοποθέτησης μας επί του φλέγοντος αυτού θέματος, δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αναφορά και να μην εκφράσουμε άποψη επί μιας προτάσεως- εναλλακτικής λύσεως, η οποία προβλήθηκε αρχές του τρέχοντος έτους από την «ΑΜΚΕ Κοινωνία των Δέντρων», και αρκετά σημεία αυτής μπορούμε να πούμε πως μας εκφράζουν ή ακόμα υιοθετώντας τα και βασιζόμενοι σ’ αυτά μπορούμε να  κάνουμε επιλογές και  δράσεις με κοινωνικό περιεχόμενο. Η πρόταση αυτή αναφέρεται σε δημιουργία καινούργιου λιμένα στην περιοχή Πάνω Μέρικας (Ανωμερίκια). Είναι ένα σημείο, κοντά στη Σκάλα, υπήνεμο, προστατευόμενο σχεδόν από όλους τους καιρούς. Με τον κατάλληλο λιμενοβραχίονα, το λιμάνι αυτό θα προσφέρει ιδανικές συνθήκες  ελλιμενισμού αλλά και ικανό χώρο για  πρόσδεση μεγάλων πλοίων. Το σημαντικό σημείο αυτής της πρότασης είναι ότι μαζί με το λιμάνι ο Δήμος Πάτμου δύναται να προβεί σε δημοτική πολεοδόμηση έκτασης περίπου 350 στρεμμάτων (πράγμα εντελώς εφικτό θεσμικά) και τη δημιουργία ενός νέου οικισμού, που θα φέρει στο Δήμο μεγάλο οικονομικό όφελος και στο νησί πρωτοφανή ανάπτυξη. Εμείς στο σημείο αυτό ερχόμαστε να προσθέσουμε ότι θα μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται δωρεάν οικόπεδα σε αστέγους συνδημότες μας με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, με σκοπό την οικοδόμηση κατοικιών. Επί αυτής της επιλογής μπορούν να γραφούν δεκάδες λέξεις, όμως στα πλαίσια αυτής της συνοπτικής τοποθέτησης μας αυτό δεν είναι δυνατόν και πρέπον.    

7. Υγρότοποι

Στην Πάτμο υπάρχουν πέντε υγρότοποι που αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα της 19/06/2012 για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων. Ο Δήμος Πάτμου έχει ενημερωθεί από τον Νοέμβριο 2013 για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την προστασία αυτών των περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναπτύξει καμία σχετική δράση, παρόλο που διάφοροι πολίτες έχουν προσφέρει την οικονομική και πρακτική βοήθειά τους.
Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι τέτοιες προστατευμένες περιοχές μπορούν να είναι πολύ ελκυστικές για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πότε και πώς θα προχωρήσει ο Δήμος σε δράσεις προστασίας;

Όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμος Πάτμου είναι υπεύθυνος για τους προστατευόμενους υγροτόπους του νησιού καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη προστασία και «διατήρηση» αυτών. Όμως τα μέχρι τώρα όμως δείγματα γραφής άλλα δείχνουν. Πρέπει άμεσα να λάβουμε  πρωτοβουλίες για αναβάθμιση των 5 υγροτόπων. Ειδικότερα  για τον υγρότοπο «Αλυκή Γροίκου (Πέτρας)», θα πρέπει να απαγορευθεί έμπρακτα η διέλευση πεζών, οχημάτων μοτοσυκλετών κλπ δια μέσου αυτής, όπως και η στάθμευση αυτών. Πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες. Επίσης να γίνουν και εργασίες για την αποκατάσταση της βλάστησης εντός αυτής. Είναι χαρακτηριστικό της αδιαφορίας του Δήμου Πάτμου καθώς και της κεντρικής διοίκησης ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του υγρότοπου, στους κτηματολογικούς χάρτες (Εθνικό Κτηματολόγιο) έχει καταχωρηθεί στη κυριότητα ιδιωτών χωρίς καμιά αντίδραση  ή ενέργεια από αυτούς (δημοτική αρχή, ελληνικό δημόσιο), ως θα όφειλαν.

8. Παραλίες

Σχεδιάζετε να “αξιοποιήσετε” με ξαπλώστρες, ομπρέλλες, τραπεζοκαθίσματα και άλλες παραλίες της Πάτμου;
Σκοπεύετε να τηρήσετε τις προβλεπόμενες από τον νόμο σχετικές προδιαγραφές (αποστάσεις από το κύμα και μεταξύ τους, πακτώσεις στην άμμο, αφαίρεση όλων και αποκατάσταση της παραλίας μετά το τέλος της σύμβασης 
κ.λ.π.); 

Είμαστε κάθετα αρνητικοί σε τέτοιου είδους «αξιοποιήσεις», ήτοι επέκταση τοποθέτησης ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων κλπ και σε άλλες παραλίες από τις ήδη υπάρχουσες. Επίσης να μπουν φραγμοί και μέτρα, στους ήδη χορηγούμενους χώρους προς μίσθωση σε επαγγελματίες στις ήδη προσφερόμενες  παραλίες. Οι χορηγούμενοι χώροι να είναι τέτοιοι και σε εύρος τέτοιο, που να παρέχεται η δυνατότητα στους εναπομείναντες χώρους (μη μισθωμένους) οι επισκέπτες διέρχονται και να κάνουν χρήση αυτών με άνεση και προφανώς ατελώς. Ο νόμος και οι σχετικές προδιαγραφές, που διέπουν  τη μίσθωση παραλιών θα πρέπει να τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια, χωρίς εκπτώσεις «εφαρμογής» σε ημετέρους και «φίλους». Για να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος θα πρέπει ως δημοτική αρχή να βλέπουμε τις μισθώσεις κάτω από το προαναφερόμενο οπτικό πρίσμα. Οι παραλίες ανήκουν σε όλο το λαό.

9. Κυκλοφοριακό

Ανήκει στους σχεδιασμούς σας η οδική παράκαμψη του οικισμού της Σκάλας και η επιδίωξη δημιουργίας περιφερειακού δρόμου;

Ανήκει στο σχεδιασμό μας η οδική παράκαμψη του οικισμού της Σκάλας με τη δημιουργία περιφερειακού δρόμου. Σίγουρα το «έργο» αυτό αποτελεί και δίκαιο αίτημα της πλειοψηφίας των συμπατριωτών μας και είμαστε αρωγοί σ’ αυτό. Όμως σε καμιά των περιπτώσεων δεν μπορούμε εμείς ως δημοτική αρχή να «σχεδιάσουμε» και να «καταγράψουμε τα θέλω μας επί χάρτου». Η προσπάθεια για την επίτευξη και υλοποίηση του στόχου αυτού είναι αντικείμενο ειδικών επιστημόνων (συγκοινωνιολόγων, μηχανικών κλπ). Προφανώς ο κάθε συμπολίτης μας θα πρέπει και επιβάλλεται να εκφράσει την άποψη του, μετά από μια σωστή και τεκμηριωμένη ενημέρωση, μέσα από λαϊκές συνελεύσεις και δημόσια διαβούλευση. Η βαρύτητα του όλου εγχειρήματος επιβάλει τη προαναφερόμενη «δημοκρατική πρακτική» και συναίνεση.

10. Πλατεία Σκάλας

Τι σχεδιάζετε για τον ευπρεπισμό της πλατείας της Σκάλας και ποιό είναι το όραμά σας; (σκίαση, αριθμός τραπεζο-καθισμάτων, φωτισμός, δημόσια έκθεση εμπορευμάτων, ανομοιομορφία πινακίδων…) 

Θα πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα για τον «ευπρεπισμό» της Σκάλας όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε. Σημειωτέον ότι υπάρχει ο «κανονισμός διάθεσης κοινοχρήστων χώρων», ο οποίος ψηφίστηκε κατά τη παρούσα δημαρχιακή περίοδο (2019-2023). Εφαρμογή αυτού, ως φαίνεται μέχρι σήμερα, γίνεται κατά το δοκούν. Χαρακτηριστικά έχω να σας αναφέρω, ότι κατά τη ψήφιση αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν επίμονης προσπάθειας και πρότασης του υποφαινόμενου, η οποία έγινε αποδεκτή από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους και καταχωρήθηκε στον εν λόγω «κανονισμό» η διάταξη να «προσδιορίζεται με αχνή γραμμή επί του εδάφους ο παρεχόμενος χώρος». Ο όρος αυτός, μέχρι και σήμερα, ουδέποτε υλοποιήθηκε, προφανώς για ευνόητους λόγους. Σίγουρα με τη νέα δημαρχιακή περίοδο τα θέματα της «πλατείας» θα πρέπει άμεσα να τεθούν επί τάπητος. Θα πρέπει όλοι  οι επαγγελματίες  στη πλατεία άλλα και στο εσωτερικό αυτής να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης. Να προσδιοριστεί επακριβώς ποιος χώρος είναι «πλατεία» και ποιος χώρος είναι «δρόμος». Να υπάρχει παντού απρόσκοπτη και άνετη διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ, οχημάτων όπως ασθενοφόρων και πυροσβεστικών. Σε ότι αφορά τα σκιάστρα, τις πινακίδες κλπ να υπάρχει μια ενιαία «έκφραση» και όχι η ανομοιομορφία, που κυριαρχεί σήμερα.

11. Πλατεία Αγίας Λεβιάς – Ιερά Νήσος

Συμφωνείτε με την εικόνα της πλατείας της Αγια-Λεβιάς (ηχορρύπανση, τραπεζο-καθίσματα) και πώς αντιλαμβάνεστε το θέμα σε σχέση με τον χαρακτηρισμό της Πάτμου από την νομοθεσία ως “ιερά νήσος”;

Η Πάτμος ανακηρύχτηκε «Ιερά Νήσος» με το Ν. 1155/1981, για να διασφαλιστούν , όπως αναφέρει ο νομοθέτης, ο θρησκευτικός της χαρακτήρας, οι ιεροί χώροι, τα κειμήλια και οι θησαυροί και η καθιέρωση της ως παγκόσμιο προσκυνηματικό κέντρο και εστία πανελληνίου και  διεθνούς ακτινοβολίας του ορθοδόξου πνευματικού πλούτου. Επίσης το 1999 εγένετο η εγγραφή του ιστορικού πυρήνα της Χώρας Πάτμου, της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και του Σπηλαίου της Αποκαλύψεως στο κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της  UNESCO. Είναι προφανές τοις πάσι, πως η εικόνα που εμφανίζει «σήμερα» η Πλατεία της Αγίας – Λεβιάς και τα πέριξ αυτής δρομάκια καμιά σχέση δεν έχουν με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω. Αποτελούν δε πρόκληση και τουλάχιστον ασέβεια στους «στόχους» και τις «αρχές» που  έθεσαν και καθόρισαν το «χαρακτήρα» της νήσου  τα δύο αυτά σημαντικά γεγονότα  τα έτη 1981 και 1999. Πιστεύουμε πως η δημοτική αρχή έχει δώσει άδειες λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και παρατάσεις ωραρίου μουσικής οργάνων αυτών, στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον καθ’ υπέρβαση, μη συνεκτιμώντας την ύπαρξη της ίδιας της Μονής αλλά και εκκλησιών παλαιότητας τετρακοσίων και πλέον χρόνων εγγύς αυτών, καθώς και την οχλαγωγία και ηχορύπανση με ότι αυτό συνεπάγεται για τους περίοικους αλλά και τους επισκέπτες. Πιστεύουμε  και θα επιδιώξουμε να «ενεργοποιηθεί» η «επιτροπή ιερότητος» , η οποία πολλά μπορεί να προσφέρει στη  κατεύθυνση και στους στόχους  του Ν. 1155/1981 και του «κατάλογου της UNESCO». Επιπρόσθετα θα προτείνουμε να συμπεριληφθεί και να εξετασθεί το όλο «ζήτημα» στο πλαίσιο του έργου  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων – Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της  UNESCO» το οποίο υλοποιείται από αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΟΑ.

12. Μονοπάτια

Θα είσαστε αρωγός σε έργο δημιουργίας δικτύου μονοπατιών στο νησί;

Είμαστε αρωγοί και υπέρμαχοι σε μια τέτοια προσπάθεια. Πρέπει όμως αυτή η καταγραφή να γίνει από  το Ελληνικό Δημόσιο. Στη προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν και τοπικά σωματεία, που στους σκοπούς και στις δραστηριότητες τους περιλαμβάνουν και αυτό το αντικείμενο μεταξύ των άλλων αντικειμένων με τα οποία ασχολούνται. Επίσης απαραίτητη είναι η συμμετοχή του Δ. Πάτμου, της Ιεράς Μονής Πάτμου, καθώς και μεμονωμένων προσώπων, τα οποία αποδεδειγμένα μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στη προσπάθεια αυτή. Αναφερόμαστε δε αρχικά στο Ελληνικό Δημόσιο όχι τυχαία. Είναι δεδομένο ότι «δεν έχει προβλεφθεί η απεικόνιση των πεζοπορικών μονοπατιών στους κτηματολογικούς χάρτες του κτηματολογίου». Η διαπίστωση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την Πάτμο αλλά περιλαμβάνει δυστυχώς όλη τη χώρα μας. Ακόμα και  για  κτηματογραφήσεις, που γίνονται αυτή τη χρονική περίοδο δεν έχει προβλεφθεί  θεσμικά να  κτηματογραφούνται και τα μονοπάτια. Εν κατακλείδι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ως δημοτική αρχή θα πρέπει να πιέσουμε με κάθε τρόπο για τη καταχώριση των στιγμάτων των μονοπατιών στο κτηματολόγιο. Ειδικότερα θα πρέπει να αποφευχθεί  τα μονοπάτια να εγκλωβιστούν μέσα σε ιδιωτικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα  να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση και η διέλευση τους από τους πολυάριθμούς Έλληνες και ξένους πεζοπόρους, που συρρέουν  σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως τα μονοπάτια της χώρας μας είναι οι «οδικές αρτηρίες των προηγουμένων αιώνων» και γι’ αυτό αποτελούν ένα τεράστιο πολιτισμικό απόθεμα, το οποίο διαθέτει η χώρα μας ως φυσική και ιστορική κληρονομιά. Ως κε τούτου  θα πρέπει να καταχωρηθούν  με «ειδικό κωδικό δημόσιας έκτασης»  και όχι με τον ίδιο κωδικό των «δρόμων» διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με μαθηματική ακρίβεια να καταστραφούν από μπουλντόζες και να μετατραπούν σε αγροτικούς και άλλους δρόμους.

13. Αφαλάτωση

Η αφαλάτωση στον Χοχλακά λειτουργεί σε περιοχή κατοικημένη που βρίσκεται εντός σχεδίου, έχει γίνει χωρίς να προηγηθεί περιβαλλοντική μελέτη, δημιουργεί προβλήματα ηχορρύπανσης στους πέριξ και μόλυνσης της θάλασσας λόγω δυσλειτουργιών και οι γενικότερες παρανομίες στην εγκατάστασή της έχουν οδηγήσει σε προσφυγή στην Δικαιοσύνη.
Σκοπεύετε να προστατεύσετε τον κόλπο του Χοχλακά, μια ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή και επιπλέον ήπια τουριστικοποιημένη διευθετώντας την εγκατάσταση της αφαλάτωσης;

Στη περιοχή του Χοχλακά, η οποία χαρακτηρίζεται ως σημαντική από τουριστική άποψη, σύμφωνα δε με τα γραφόμενα και λεγόμενα του νυν δημάρχου «πρόκειται για περιοχή η οποία έλκει το εθνικό τουριστικό ενδιαφέρον», όλα δείχνουν πως οι μονάδες αφαλάτωσης και οιοποιεσδήποτε άλλες κατασκευές έγιναν παράνομα με προχειρότητα και εμβαλωματικά. Η ηχορρύπανση από τη λειτουργία αυτών δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους περιοίκους. Από αυτόν τον  τουριστικό κόλπο, ο οποίος ‘έλκει το εθνικό τουριστικό ενδιαφέρον‘, γίνεται αναρρόφηση θαλασσινού νερού προς αφαλάτωση σε σημείο πλησίον του σημείου αποβολής αποβλήτων της αφαλάτωσης, ενώ στο ίδιο σημείο παρατηρείται επιπλέον συχνά μόλυνση από βοθρολύματα που καταλήγουν εκεί από την μη λειτουργία της παραπλήσιας  Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός). Όλα αυτά δείχνουν και αναδεικνύουν μια ανευθυνότητα καθώς και προχειρότητα άνευ προηγουμένου, τόσο από τη κεντρική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες αυτής όσο και από το Δήμο Πάτμου.
Οπωσδήποτε ως δημοτική αρχή θα πρέπει όχι μόνο να προστατεύσουμε τη περιοχή του κόλπου του Χοχλακά, αλλά να κάνουμε και τέτοιες παρεμβάσεις που να αναδείξουν ακόμη περισσότερο αυτή. Στα πλαίσια δε αυτής της δράσης θα πρέπει να γίνει και μετεγκατάσταση των προαναφερόμενων μονάδων σε άλλες περιοχές μετά από σοβαρές και  τεκμηριωμένες μελέτες και όχι μελέτες που κύριο χαρακτηριστικό τους έχουν το «πάμε και όπου βγει».

14. Έλεγχος SCHENGEN

Δεδομένου ότι οι έλεγχοι Schengen απαιτούν ογκώδη κτήρια και συρματοπλέγματα στο παραλιακό μέτωπο και αλλοιώνουν την όψη του λιμανιού, θα συμφωνούσατε να επιδιώξετε οι απαιτούμενοι έλεγχοι να γίνονται εντός των κρουαζιερόπλοιων;
Στη Σαντορίνη αυτό ισχύει, λόγω της μορφολογίας του εδάφους.
Στην Πάτμο, η οποία με νόμο της Πολιτείας έχει χαρακτηριστεί ολόκληρη ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και απολύτως προστατευόμενη, θα επιδιώξετε το ίδιο;

Όπως είναι αυτονόητο το ευκταίο και επιθυμητό είναι οι απαιτούμενοι έλεγχοι να γίνονται επί των κρουαζιερόπλοιων. Είναι δε προφανές ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε αυτό το στόχο με επίκληση του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και της «ειδικής προστασίας» της νήσου Πάτμου. Στο σημείο αυτό  θα πρέπει να αναφερθεί, ότι σε αντίστοιχη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δ. Πάτμου (έτος 2022), πως   όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης (μηδενός εξαιρουμένου) ψήφισαν θετικά, εκτός του υποφαινόμενου, στο αίτημα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κλπ, για τις ανάγκες των ελέγχων  της schengen το υπάρχον προκάτ κτίριο (που ευρίσκεται σήμερα απέναντι από τον ΑΡΙΩΝΑ) από 50 τμ σήμερα να γίνει κτίριο προκάτ των  250 τμ. στο ίδιο σημείο, χωρίς κανένα ενδοιασμό και προβληματισμό με διαδικασία fast track , στο όνομα της προώθησης του «τουριστικού προϊόντος» πάση θυσία. Επί αυτού του προβλήματος και αν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση οι έλεγχοι να γίνονται επί των πλοίων, ως εναλλακτική πρόταση έχουμε να προτείνουμε  η από-επιβίβαση των επιβαινόντων στα κρουαζιερόπλοια να γίνεται  με τις λάντζες στον «Πούντο του Πτέρη», όπου υπάρχουν κτίρια, τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα εξυπηρετώντας  τις Υπηρεσίες και τους ελέγχους στα πλαίσια της συνθήκης  Schengen. Με αυτό τον τρόπο γίνεται και αποσυμφόρηση του κεντρικού λιμένος της Σκάλας , από τουριστικά λεωφορεία, ταξί και άλλα  τροχοφόρα, καθώς και από το μέγα πλήθος επισκεπτών.

15. Παραλία Λιβάδι Γερανού

Η απαλλοτρίωση ακινήτων, γειτονικών με την παραλία του Λιβαδιού Γερανού, σχετίζεται με φημολογούμενη δημοπράτηση για εγκατάσταση ομπρελλο-ξαπλωστρών; 

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε επί του θέματος, ουδεμία απαλλοτρίωση ακινήτων έχει γίνει στην εν λόγω περιοχή. Έχει όμως εκδοθεί  απόφαση με αριθμ. 22598 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ  τέταρτο, αρ. φύλλου 366/ 03.07.2020) «Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των  ορίων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή  -Λιβάδι Γερανού- Νήσου Πάτμου Δωδεκανήσου». Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως προκύπτει από τη προαναφερόμενη απόφαση, η διοικητική αυτή πράξη έλαβε χώρα κατόπιν της με αριθμ. 8043/2014/24.09.2015 αίτησης του Δήμου Πάτμου. Επίσης γνωρίζουμε, ότι οι θιγόμενοι κύριοι των ακινήτων έχουν προσφύγει κατά αυτής της αποφάσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας με σημαντικά στοιχεία και επιχειρήματα υπέρ αυτών και των ακινήτων τους. Όμως πέραν αυτών όλων, όπως τοποθετηθήκαμε ανωτέρω και στην ερώτηση περί των παραλιών δηλώνουμε πανηγυρικά και για τη συγκεκριμένη παραλία, πως καμιά θέση δεν έχουν σ’ αυτήν οι ομπρέλες, οι ξαπλώστρες και οι μισθώσεις. Θα είμαστε δε κάθετα αντίθετοι και πολέμιοι σε οποιαδήποτε διαφορετική επιλογή.

Τελειώνοντας με τις απαντήσεις-τοποθετήσεις επί των ερωτημάτων, τα οποία ετέθησαν θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη φορά, ότι πέραν αυτής της διαδικασίας (ερωτήσεις-απαντήσεις),  θα προέτρεπα το Σύλλογο αλλά και τον κάθε πολίτη μεμονωμένα, ιδιαίτερα δε αυτούς τους πολίτες, που έχουν και εκφράζουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία (και δικαίως) στο τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας και της ανθρώπινης ζωής, να κάνουν μια “ιστορική αναδρομή” (έστω από το 2010 μέχρι σήμερα), ιδιαίτερα μέσα από τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων καθώς και τις διάφορες αποφάσεις αυτών για να διαπιστώσουν με πανηγυρικό τρόπο, ότι οι δύο “αντίπαλοι” υποψήφιοι δήμαρχοι, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία από τους σημερινούς υποψηφίους συμβούλους τους εκατέρωθεν, τα έδιναν, τα δίνουν και θα συνεχίσουν να τα δίνουν όλα (αναβαπτισμένοι στη κολυμβήθρα του Σιλωάμ- των εκλογών) για το μεγάλο τους στόχο, που ονομάζεται “τουριστικό προϊόν” αδιαφορώντας για τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες ζωές (επιπτώσεις τωρινές πολύ δε περισσότερο μελλοντικές). Η “αναδρομή” αυτή είναι επιβαλλόμενη!!! Οι τοποθετήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων για το μέλλον έχουν την αξία τους, αλλά στην εξέλιξη και στη διαδρομή της ζωής οι προαναφερόμενοι θα επαληθεύσουν τη ρήση “έπεα πτερόεντα”, έστω και αν έχουν αποτυπωθεί αρκετά από τα  λεγόμενα τους  στο “χαρτί”, καθότι η “μετάλλαξη” και η “προσαρμογή” αυτών είναι το ιδιαίτερο τους χαρακτηριστικό καθώς και εξέχον “προσόν” για την  “ανέλιξη” τους στους διάφορους θώκους της δημοτικής αρχής (βλέπε τις κατά καιρούς διαδρομές-συμμαχίες-μεταγραφές και προσαρτήσεις τους στο βωμό της σκοπιμότητας).

Πάτμος  16 Σεπτέμβρη 2023

Με εκτίμηση

Βέργος Παναγιώτης

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ   ΠΑΤΜΟΥ

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …

Το νομικό καθεστώς των «ιερών χώρων»

Το νομικό καθεστώς των «ιερών χώρων» Του Βασιλείου.Κ. Μάρκου, διδάκτορα  Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Με αυτήν την αφορμή,...

Περιοχή Νatura Πάτμου

Περιοχή Νatura Πάτμου

Περιοχή NATURA 2000. Θαλάσσια περιοχή Νότιας Πάτμου (GR4210033) Η τοποθεσία περιλαμβάνει τις νότιες ακτές της Πάτμου (από τον κόλπο του Διακόφτι στα...