Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία

Οδηγίες προς τον πολίτη από την WWF για αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων περιβαλλοντικής υποβάθμισης
28/04/2023

από την WWF

Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία

 • Νόμος 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, (ΦΕΚ 160/Α/16- 10-86)
 • Νόμος 3937/2011 “Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” (3937/2011 – ΦΕΚ 60/Α /31-03-2011)
 • Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/12)
 • Νόμος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ Α ́ 280/9.12.2003)
 • Νόμος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 285/2001

Σύμβαση του Αάρχους

Η περιβαλλοντική ενημέρωση είναι δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση των υπηρεσιών

Με τον νόμο 3422/2005 ο οποίος κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση του Αάρχους, κατοχυρώθηκαν 3 δικαιώματα στον έλληνα πολίτη για τα θέματα περιβάλλοντος του:

α) Το δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, β) το δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία λήψης

αποφάσεων για το περιβάλλον στον τόπο του, και

γ) το δικαίωμα να έχει την δυνατότητα να διεκδικεί νομικά και δικαστικά έγκαιρα το δίκιο του και τα δικαιώματά του στο περιβάλλον.

Αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές

Η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα παρακολουθείται από τα σώματα ασφαλείας, τις διοικητικές και αυτοδιοικητικές αρχές και τον Συνήγορο του Πολίτη.

Από τα σώματα ασφαλείας, η Λιμενική Αστυνομία είναι αρμόδια να ελέγχει τις περιοχές που βρίσκονται σε θάλασσα, αιγιαλό και παραλία ενώ η Ελληνική Αστυνομία όλες τις υπόλοιπες χερσαίες περιοχές.

Σε κεντρικό επίπεδο διοίκησης αρμοδιότητα έχει το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (τομείς νότιας και βόρειας Ελλάδας) η οποία επιλαμβάνεται σοβαρών και σύνθετων υποθέσεων.

Σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης αρμοδιότητες έχουν η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, η Διεύθυνση Υδάτων και η Δασική υπηρεσία. Επιπλέον, αν ο υγρότοπος βρίσκεται σε κηρυγμένη αρχαιολογική περιοχή αρμοδιότητα έχουν οι κατά τόπους αρχαιολογικές υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων) και αν περιλαμβάνει αιγιαλό και παραλία, η Κτηματική Υπηρεσία.

Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης αρμόδιες είναι οι σχετικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Δήμων.

Ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της κάθε Περιφέρειας (τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας) και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (τμήμα Δομών Περιβάλλοντος) αν πρόκειται για ρέματα. Επιπλέον, αν πρόκειται για θέματα δημόσιας υγείας αρμόδια είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής). Τις επιθεωρήσεις μετά από σχετικές καταγγελίες πραγματοποιούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που στελεχώνονται από διάφορες υπηρεσίες.

Σε επίπεδο Δήμου αρμοδιότητα έχουν οι διευθύνσεις Δημοτικής Αστυνομίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Για όλες τις περιπτώσεις υποβάθμισης η επιστολή θα πρέπει να έχει αποδέκτη τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας.

Άλλες υπηρεσίες ανάλογα με τις επεμβάσεις είναι:

 • η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικίας Περιφέρειας για επεμβάσεις σε ρέματα,
 • η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για οτιδήποτε έχει να κάνει με την ποιότητα και την διαχείριση υδάτων,
 • οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών για δασικές εκτάσεις και Καταφύγια Άγριας Ζωής,
 • η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας για ρύπους που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία
 • η Κτηματική Υπηρεσία για επεμβάσεις σε αιγιαλό και παραλία,
 • η Υπηρεσία Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του οικείου Δήμου για αυθαίρετη δόμηση και απομάκρυνση αποβλήτων αντίστοιχα, και
 • η Αρχαιολογική Υπηρεσία αν η επέμβαση έγινε σε κηρυγμένη αρχαιολογική ζώνη.

Σε περιπτώσεις που οι επεμβάσεις είναι σε εξέλιξη η επιστολή αποστέλλεται και στο οικείο Λιμεναρχείο (επεμβάσεις σε θάλασσα και αιγιαλό/παραλία ) στην Αστυνομία και τη Δημοτική Αστυνομία (για τις υπόλοιπες περιοχές).

Επιπλέον δυνατότητες παρέμβασης

 • ο πολίτης μπορεί να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα ή και την ενέργειά του στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης
 • επίσης μπορεί να κοινοποιήσει την επιστολή του στους βουλευτές της οικείας εκλογικής περιφέρειας ζητώντας τους να θέσουν το θέμα κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ως αναφορά ή ερώτηση.
 • αν η επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες δεν οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος, ο πολίτης μπορεί να καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας του να διερευνήσει το θέμα.

Τα βήματα για την έγκαιρη διακοπή της υποβάθμισης

Α) Διαπίστωση του είδους και της έκτασης της επέμβασης

Β) Διερεύνηση του καθεστώτος προστασίας

Γ) Σύνταξη και αποστολή του ερωτήματος ή καταγγελίας

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …

Περί Συμβουλίου Επικρατείας

Περί Συμβουλίου Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Η (σημερινή ως έχει) λειτουργία του ξεκίνησε στις 17 Μαΐου του 1929. Αποτελεί τον...