Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου «Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Σκάλας Πάτμου» για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου
16/10/2019

Έχοντας υπόψη:
Α. Τη Σχετική Νομοθεσία:

Για την Διοίκηση

 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει.
 2. Το ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/τεύχος Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», ως ισχύει.
 3. Την με αριθμ. 139/2014 Απόφαση της από 10-10-2014 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑ, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας γνωμοδότησης για έγκριση ΜΠΕ στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Ν.Α.
 4. Την με αριθμ. πρωτ. 33/2017 Απόφαση της από 04-03-2017 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑ, σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η εννεαμελής «Επιτροπή Περιβάλλοντος» στην οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για έγκριση Μ.Π.Ε. και ανακαλέστηκε η 139/2014 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 1. Τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/ τεύχος Α’/25.04.2002) περί «Εναρμόνισης του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
 2. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/ τεύχος Α’/21.09.2011) περί «Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού…

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …

Το νομικό καθεστώς των «ιερών χώρων»

Το νομικό καθεστώς των «ιερών χώρων» Του Βασιλείου.Κ. Μάρκου, διδάκτορα  Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Με αυτήν την αφορμή,...

Χάρτης ZOE Πάτμου.                ΦΕΚ 621/ 01.08.2001

Χάρτης ZOE Πάτμου. ΦΕΚ 621/ 01.08.2001

Προεδρικό διάταγμα 16/7/01 - Άρθρο 2' Α.Ι. Περιοχές με στοιχείο Β (Β1 έως Β33) 1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών...